Westland over Brede Welvaart

Westland over Brede Welvaart: een succesvolle bijeenkomst

Westland over Brede Welvaart

In Poeldijk vond op 14 oktober de bijeenkomst ‘Brede Welvaart in Westland… Hoe dan?’ plaats. Hiervoor werkte Patijnenburg samen met MKB Westland, MVO Westland en VNO-NCW Westland-Delfland. Tijdens dit event kwamen voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen, voorzitter van Cedris Job Cohen en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland alsook bestuurslid van MKB-Nederland Rober Willemsen aan het woord. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter Rob Veenman.

Agenda NL 2030

In een open gesprek met de dagvoorzitter vertelde Ingrid Thijssen dat ze het heel fijn vond om weer persoonlijk voorbeelden te horen om op die manier de belangen van ondernemers in Den Haag te kunnen behartigen. Ook ging zij in op de Agenda NL 2030 (Ondernemers voor brede welvaart) die door MKB-Nederlands en VNO-NCW is gezamenlijk is opgesteld. “Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid tot het opstellen van deze koers. Er zijn drie lijnen in te herkennen; uiteraard moeten ondernemers zich focussen op economische groei, dat is hun core business. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor kansengelijkheid op de arbeidsmarkt en er moet een verduurzamingsslag worden gemaakt. Zo blijft de samenleving stabiel, dat is erg belangrijk voor ondernemer én maatschappij in brede zin”, vertelde Thijssen.

Rondetafelgesprek

Ook de visie van Job Cohen en Rober Willemsen is bevraagd. Dit gebeurde in een rondetafelgesprek. Cohen en Willemsen steunen de Agenda NL 2030. Cohen zei hierover dat voornamelijk het hoofdstuk over een inclusievere arbeidsmarkt de aandacht heeft gevangen. “Nu werkt 12% van de bedrijven met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat moet groeien naar 50%.” Vanuit het perspectief van een ondernemer vulde Willemsen Cohen aan. Hij vertelde dat de horeca een grote uitdaging heeft op het gebied van personeel. In de coronaperiode zijn veel horecamedewerkers ergens anders gaan werken. Bovendien is de sector gegroeid van 300.000 naar 400.000 banen. Willemsen gaf aan: “Dit kunnen we deels oplossen door in te zetten op goede opleidingen, maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen. Randvoorwaarde is wel dat het implementeren behapbaar is, er moet juiste begeleiding zijn en er moeten afspraken over risico’s worden gemaakt.”

Bemiddeling Patijnenburg

De bijeenkomst eindigde met lokale voorbeelden van goede bemiddeling. Leerdam Orchids en Rataplan gaven aan met veel plezier samen te werken met Patijnenburg. Sabina van Lint is gedetacheerd bij Rataplan na bemiddeling via Patijnenburg. Ze vertelde hoe blij ze is met deze kans: “Mijn leven is compleet anders geworden nu ik weer werk, mijn dochter heeft weer een vrolijke moeder terug. Ik ga met plezier naar Rataplan elke werkdag.” Daarnaast mocht een werkzoekende pitchen voor de volle zaal. Na afloop was ze drie visitekaartjes én een gesprek rijker.

Ook sociaal ondernemen?