Werkambassadeur Milo Bakker

In het najaar van 2020 is de Werkambassadeur voor de regio Haaglanden begonnen.

Deze functie wordt vervuld door Milo Bakker. De Werkambassadeur is een initiatief vanuit het Programma Perspectief Op Werk. Vanuit dit programma werken Werkgeversorganisaties (MKB Den Haag en VNO NCW West), werknemersorganisaties (FNV en CNV), onderwijs (ROC Mondriaan en SBB), UWV en gemeenten (Den Haag, Rijswijk, Delft, Westland en Midden Delfland) nauw samen om aan de hand van een gezamenlijke doe-agenda activiteiten uit te voeren die bijdragen aan een beter functionerende arbeidsmarkt waar inclusie de norm is.

“Ik zoek altijd de verbinding. Samen bereik je echt meer! Werken is superleuk. Iedereen die wil zou de kans moeten krijgen om aan de slag te kunnen gaan. Daar moeten soms hobbels voor worden genomen. Ik geloof niet in beren op de weg, maar denk altijd in oplossingen.”

De doelstelling van de Werkambassadeur

Het doel van de Werkambassadeur is het intensiveren en bevorderen van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke partners. Om dit goed te kunnen organiseren, is er bewust gekozen voor een positionering aan de kant van de werkgeversorganisaties. Dicht bij de werkgevers; in dit geval MKB Den Haag. Een intensievere aansluiting tussen deze partijen, met behulp van de Werkambassadeur, is cruciaal. Hiermee willen we de betrokkenheid van ondernemers bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te vergroten en meer kansen creëren voor werkzoekenden. Dit geldt ook, of misschien wel júíst, voor diegenen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De stip op de horizon van de Werkambassadeur is het bewerkstelligen van een structurele, intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de publieke partners. Deze samenwerking moet ook in de toekomst een meerwaarde hebben.

De werkzaamheden

Om zijn doel te bereiken zal de Werkambassadeur dit jaar een Denktank opzetten bestaande uit ondernemers uit de hele regio en verschillende sectoren. De bedoeling is dat deze Denktank meepraat en adviseert over thema’s die spelen op de arbeidsmarkt. De ambitie is om de dienstverlening op die arbeidsmarkt beter te laten aansluiten bij de behoeften van ondernemers. Dit willen we bereiken door een structureel gesprek te organiseren tussen ondernemers en publieke partners binnen WSP Haaglanden en het onderwijs. Ook zullen er diverse evenementen worden georganiseerd vanuit de werkgeversorganisaties waar de Werkambassadeur aan zal bijdragen om de ondernemers in Haaglanden directer te kunnen benaderen.

In gesprek met ondernemers en werkgevers

Het grootste deel van de tijd zal de Werkambassadeur in gesprek zijn met ondernemers, brancheorganisaties en bijvoorbeeld vertegenwoordigers van bedrijventerreinen. Op deze manier wil hij boven water krijgen wat de behoeften zijn van deze ondernemers. Ook wil hij erachter komen wat er bij hen speelt op de regionale arbeidsmarkt. In deze gesprekken zal hij ondernemers natuurlijk ook informeren over wat er allemaal al aan mogelijkheden geboden wordt door publieke partners. Denk hierbij aan de projecten HalloWerk en Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo.

Neem contact op met Milo Bakker

Zoals gezegd komt de MKB Werkambassadeur graag in contact met u als werkgever!