Video: Zo wordt een match tussen werkgever en werknemer tot stand gebracht

Om mensen op de arbeidsmarkt (nieuwe) kansen te geven, is het belangrijk hen goed en eenduidig in beeld te hebben. Inzicht in hun arbeids- en ontwikkelpotentieel staat hierbij centraal.

Ken je klant‘ staat voor succesvolle bemiddeling tussen werknemer en werkgever. De focus ligt op het behouden van een transparant klantenbestand waarin de gegevens met betrekking tot de mogelijkheden, wensen en eigenschappen van kandidaten duidelijk worden vastgelegd. Met andere woorden: wat weten, kunnen, en willen ze? Deze gegevens bieden inzicht in de vaardigheden en potentie van de werknemer.

Kansen benutten

Een bestand als dit helpt om (nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt te identificeren en te benutten. De kernvraag is: wat is het arbeids- en ontwikkelpotentieel van een kandidaat? Het antwoord op deze vraag bepaalt welke stappen er ondernomen moeten worden om iemand succesvol aan werk te helpen en ervoor te zorgen dat zij of hij de baan ook kan behouden.

Het verstrekken van informatie over het arbeids- en ontwikkelpotentieel van kandidaten vormt een bouwsteen van effectieve dienstverlening aan werkgevers. Hiermee wordt duidelijk wat de kandidaten kunnen en wordt er een realistisch beeld geschetst van het beschikbare aanbod. Dit zorgt voor de juiste match tussen werkgevers en werkzoekenden.

Juiste match

Wilt u meer inzicht krijgen in hoe deze geslaagde matches tot stand komen tussen werkgevers en werknemers? Bekijk dan het filmpje van ‘Samen voor de Klant’ over dit onderwerp, waarin het belang van ‘Ken je klant’ en het tot stand brengen van de juiste match tussen werkgever en werknemer wordt belicht.

Bovenstaande video is gemaakt door Sterk door werk.