Kersten Hulpmiddelen inclusie

Verrassende oplossingen voor personeelstekort

Kersten Hulpmiddelen inclusie

Op een andere manier kijken naar kandidaten kan verrassende mogelijkheden opleveren. Kersten Hulpmiddelen weet dit als geen ander. “Wanneer ons wordt gevraagd waarom je als bedrijf iemand met een arbeidsbeperking in dienst zou nemen, dan is mijn wedervraag: waarom niet?”, vertelt Jeroen de Vries, supervisor logistiek bij Kersten Hulpmiddelen.

Breed zoeken

 “We zetten vacatures breed uit, bij onder meer UWV, gemeenten, WerkgeversServicepunten en een samenwerkingspartner als Werkpad, die, net als UWV mensen met arbeidsbeperking ondersteunen in hun vaak moeizame zoektocht naar een baan’, vertelt De Vries.

De kandidaten die door een van de organisaties worden aangedragen, worden altijd uitgenodigd voor een gesprek. De arbeidsmarkt is krap, maar er zijn nog steeds mensen die geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Verrassende mogelijkheden

“Wij kijken niet naar leeftijd, niet naar iemands achtergrond,” zegt De Vries. ‘Wij kijken in de eerste plaats wat iemands mogelijkheden zijn en hoe we hem of haar het beste zouden kunnen laten functioneren. Het gaat uiteindelijk om de persoon. Dat pakt verrassend vaak goed uit, zoals bij Edson Lacroes die door UWV werd voorgedragen voor de vacature van reiniger hulpmiddelen.”
De Vries vertelt ook over een vrouw die al jaren tevergeefs op zoek was naar een baan. Uiteindelijk kwam zij in dienst bij Kersten Hulpmiddelen als reiniger. Na twee dagen had De Vries het al gezien. “Zij bleek zo handig dat we haar hebben opgeleid tot monteur.”

Regelingen vanuit gemeenten en UWV

“We hebben iemand in dienst die kijkt wat mensen nodig hebben om goed te kunnen functioneren en, indien nodig, ook hun leidinggevenden bijstaat met raad en daad”, vervolgt De Vries. “Soms zijn er wat extra aanpassingen nodig. Zoals bij een jonge man die slechthorend is. Hij kreeg een jobcoach die ook als tolk optrad, zijn taken werden uitgeschreven en voor de uitleg van de werking van technische hulpmiddelen werden pictogrammen gemaakt. UWV had eerder al een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan en besloot op basis daarvan de helft van de loonkosten voor haar rekening te nemen.”

Sociale genen

“Het is een bewuste keuze om mensen met een andere achtergrond kansen te bieden. Iemands fysieke of psychische beperking is voor ons geen drempel, maar een uitgangspunt van waaruit we kijken of een functie passend is, of passend te maken is”, vertelt De Vries. Kersten Hulpmiddelen behoort tot de tien procent meest inclusieve bedrijven van Nederland. Het zit in de genen van het bedrijf dat in 1987 werd opgericht door Ambrous Kersten. Een familielid in een rolstoel opende hem de ogen. Van nabij zag Kersten hoe lastig het voor hem was om een baan te vinden, alleen omdat hij een handicap had. Het bedrijf begon met het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels werken er zo’n 580 mensen bij Kersten Hulpmiddelen. Ruim 10% heeft een zogenoemde afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer weten?

Meer informatie over de regelingen die UWV en gemeenten kunnen bieden voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking vindt u op onze pagina Regelingen en subsidies.