De impact van de coronacrisis op van onderwijs naar arbeidsmarkt

Van onderwijs naar de arbeidsmarkt in coronatijd

SEO Economische Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut hebben de landelijke impact van de coronacrisis op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt kwantitatief in beeld gebracht. Deze monitor is een onderdeel van het meerjarig onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op de startpositie van jongeren op de arbeidsmarkt. Ze maken hiervoor gebruik van gegevens van het CBS. De gegevens in de monitor vergelijken de baankansen van jongeren tussen 16 en 30 jaar van juni 2020 met hun baankansen in 2018 en 2019. Het onderzoek richt zich in het begin op totaalbeeld en zoemt daarna in op het verschil in opleidingsniveau en daarna zelfs op de verschillen binnen de verschillende opleidingsniveaus.

De meest opvallende uitkomsten

  • Na de eerste coronagolf hadden 10.000 minder jongeren een baan (van ten minste drie dagen in de week) ten opzichte van een jaar ervoor.
  • Mbo-bol-afgestudeerden, jongeren zonder startkwalificatie en uitvallers uit het hoger onderwijs worden hard getroffen.
  • Jongeren met een opleiding in branches met structureel weinig arbeidsperspectief hebben ook veel last van de coronacrisis. Het gaat dan vooral om detailhandel, mediatechniek en administratieve dienstverlening.
  • Jongeren in de door de coronacrisis hard geraakte branches worden ook hard getroffen. Het gaat dan onder andere om horeca, luchtvaart en haarverzorging.
  • Het minste last van de coronacrisis hebben jongeren met een mbo-bbl-, hbo- en wo-masteropleiding.
  • De ongelijkheid tussen jongeren met en zonder een migratie-achtergrond is toegenomen door de coronacrisis.
  • Mannen worden harder geraakt dan vrouwen.

Wilt u meer weten over dit onderzoek en de nieuwe monitor?