UVW: tweederde uitzendkrachten weer aan het werk

UWV: Tweederde van de uitzendkrachten weer aan het werk


Uitzendbureaus zijn een van de grootste branches in Haaglanden. In 2022 waren er ongeveer 53.400 banen voor werknemers in deze sector, wat neerkomt op 11,2% van alle banen in de regio. Dit aandeel is hoger dan het landelijk gemiddelde van 8,7%.

Bijna volledig herstel na corona

Net als veel andere sectoren heeft de uitzendbranche een flinke klap gekregen tijdens de coronapandemie. Tussen 2019 en 2020 was er een forse daling van 14,7% in het aantal uitzendbanen. Tussen 2020 en 2022 werd echter bijna de volledige daling gecompenseerd met een groei van 14,1%. Ter vergelijking: het totale banenherstel bedroeg slechts 6,1%.

Uitzendbanen in Nederland: kleine groei in 2024

Voor de uitzendarbeid in Nederland wordt de komende jaren een matige groei verwacht. Volgens het UWV groeit het aantal banen via uitzendbureaus tot en met 2024 slechts met 1,1% tot in totaal 54.000 banen. Dit is aanzienlijk lager dan de totale banengroei, die naar verwachting met 2,1% zal toenemen. De beperkte groei van de uitzendarbeid wordt veroorzaakt door de lagere economische groei en de krappe arbeidsmarkt. Werkgevers in deze markt bieden sneller vaste contracten aan, waardoor er minder tijdelijke contracten zijn.

“Uitzendbureaus vormen één van de raderen die de economie draaiend houden. Met invalkrachten bij ziekte, bij pieken in de productie of bij specialistische projecten helpen ze werkgevers uit de brand om de bedrijfsvoering door te laten gaan. Voor de baanzekerheid van uitzendkrachten is organiseren van werk naar werk belangrijk. Ook het stimuleren van leren en ontwikkelen is noodzakelijk voor de baanzekerheid. Uitzendorganisaties besteden ook aandacht aan dit thema. Zij hebben vaak opleidingsaanbod.”

Jean-Paul Biever, arbeidsmarktadviseur bij UWV.

Tweederde van de uitzendkrachten krijgt een baan

Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de mensen met een WW-uitkering die na een tijdelijke baan weer aan het werk gingen, weer werk vond als uitzendkracht of rechtstreeks bij een werkgever. Landelijk kreeg een kwart van alle uitzendkrachten tussen 2007 en 2021 binnen een maand na het uitzenden een vast of tijdelijk dienstverband. Slechts een klein percentage vroeg een WW- of bijstandsuitkering aan, terwijl een vijfde geen arbeidsmarktpositie had.

Beroepsniveau en uitzendwerk in Haaglanden

Uit onderzoek van het UWV blijkt dat werkgevers voor werving vaak gebruik maken van externe organisaties, waarbij uitzendbureaus ongeveer een vijfde van deze rol op zich nemen. Naarmate het vereiste opleidingsniveau voor een functie toeneemt, neemt de inzet van uitzendbureaus als wervingskanaal af. Voor vacatures op mbo-niveau of lager maakt een kwart van de werkgevers gebruik van een uitzendbureau, voor vacatures op hbo- en wo-niveau slechts een tiende. Dit inzicht in het zoekgedrag van werkgevers kan werkzoekenden en professionals helpen bij het vinden van passende banen.

WW-uitkeringen dalen met 4,2% in mei 2023

Eind mei 2023 verstrekte het UWV in Haaglanden 6.785 WW-uitkeringen aan werkzoekenden, een daling van 4,2% ten opzichte van de maand ervoor. De grootste daling deed zich voor bij uitzendbureaus, waar het aantal uitkeringen met 97 daalde. Ten opzichte van mei 2022 was er een forse daling van 8,4% in het aantal WW-uitkeringen in de regio, waarbij uitzendbureaus wederom de grootste bijdrage leverden met 149 minder voordelen. Het werkloosheidspercentage in Haaglanden was eind mei 2023 1,5%, iets lager dan het landelijk gemiddelde van 1,6%.

Lees het originele artikel van UWV hier.