Personeeltekorten in kinderopvang

UWV: personeelstekort in de kinderopvang heeft grote gevolgen

Personeeltekorten in kinderopvang

Werkgevers in de kinderopvang hebben in Haaglanden te maken met een groot tekort aan personeel. De arbeidsmarkt is voor hen zeer krap. In de afgelopen jaren nam het aantal vacatures voor pedagogisch medewerker in de regio toe tot 250 eind 2022, volgens ramingen van UWV. Tegelijkertijd daalde het aantal werkzoekenden in dat beroep tot zo’n 40 personen. Dit heeft grote gevolgen voor andere sectoren. UWV, gemeenten, werkgevers, sector en opleiders in Haaglanden werken samen om werkzoekenden te interesseren en op te leiden om zo het personeelstekort aan te pakken. Ook ministeries, SBB en de sector ontwikkelen een loopbaanpad via praktijkleren in het mbo.

Het belang van voldoende personeel in de kinderopvang

Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden: ‘Alles is met alles verbonden in onze samenleving. Het is een grote winst als de vacatures in de kinderopvang worden vervuld. Want werken er genoeg betrokken medewerkers in de kinderopvang, dan kunnen ouders met een gerust hart naar hun werk. Misschien kunnen ze zelfs een paar uur extra werken waardoor een organisatie nog betere resultaten haalt. Daarom zet UWV zich samen met partners in Haaglanden in om mensen, die graag met en voor kinderen werken, te interesseren én op te leiden voor een baan in de kinderopvang. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Een mooi voorbeeld is iemand van in de 60 die via een leer-werktraject met veel passie in de kinderopvang is gaan werken. Zo maken we én de kandidaat, én de werkgever én werkende ouders blij.’

Kinderopvang als maatschappelijke sector

De kinderopvang vervult als maatschappelijke sector een essentiële rol voor het functioneren en de kwaliteit van de samenleving. Werkgevers in álle sectoren kunnen te maken krijgen met een moeizamere vervulling van hun vacatures als kinderopvang onvoldoende beschikbaar is voor huidig en toekomstig personeel. Arbeidspotentieel dat nog aan de kant staat of meer uren wil werken, blijft dan onbenut. Twee derde van de werkgevers in de kinderopvang noemt in een peiling het gebrek aan geschikte kandidaten als één van de belangrijkste oorzaken voor het personeelstekort. Een andere oorzaak die wordt genoemd is het ziekteverzuim in de sector. Oplossingen om het personeelstekort aan te pakken zijn:

Toekomstperspectief en samenwerking

Als de kabinetsplannen worden doorgevoerd om voor alle werkende ouders de kinderopvang bijna helemaal te vergoeden, is de verwachting dat nog meer ouders een beroep doen op kinderopvang. AFB Research voorspelt dan voor 2032 een landelijk personeelstekort van 32.500 personen in de kinderopvang, waarvan zo’n 7.100 in de provincie Zuid-Holland. In werkgebied Haaglanden en Nieuwe Waterweg gaat het om een verwacht tekort van 2.500 personen. Binnen dit werkgebied vallen ook delen van Rijnmond en Zuid-Holland Centraal.

Opleiding en samenwerking voor kwaliteit

Werken in de kinderopvang is heel divers en bestaat onder andere uit het begeleiden van kinderen bij spelactiviteiten, observeren van gedrag en samenwerken met ouders. Het is een baan waarin men bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. In Haaglanden werken UWV, gemeenten, werkgevers en opleiders nauw samen om mensen te interesseren en op te leiden voor de kinderopvang. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met werkgever Twee Samen. Kandidaten met de juiste competenties leiden ze op voor een baan als pedagogisch medewerker. Voorbeelden van belangrijke skills en vaardigheden om als (pedagogisch) medewerker kinderopvang aan de slag te kunnen zijn:

  • Begeleiden van en aandacht hebben voor anderen
  • Communicatieve vaardigheden voor contacten met kinderen en samenwerking met collega’s en ouders
  • Organiseren en begeleiden van spelactiviteiten
  • Zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen/dragen en creativiteit.

Samenwerken voor een betere toekomst

Zij-instromers die een ander loopbaanpad willen kiezen en graag met en voor kinderen willen werken, dragen bij aan het terugdringen van de tekorten in de kinderopvang. Werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in omscholing in de kinderopvang kunnen contact opnemen met hun werkcoach bij UWV, het Servicepunt Leren en Werken in de regio of met SBB. Samenwerken is essentieel om de tekorten aan te pakken en de kinderopvangsector te versterken. Met gezamenlijke inspanningen kunnen we zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel en een betere toekomst voor de kinderen in de opvang.

Bekijk hier het originele bericht van UWV.