Scholing als duurzame oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

UWV helpt met opleiden kandidaten

Scholing als duurzame oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

Voor werkgevers kan scholing een uitkomst zijn voor moeilijk vervulbare vacatures. Neem het opleidingstraject voor fietstechnicus dat onze partner UWV Haaglanden samen met opleider Innovam heeft opgezet. Zij worden inmiddels al door fietsspecialisten benaderd wanneer er een nieuwe groep start. De derde groep is afgelopen november begonnen en zal in april de opleiding afronden. Dan start ook het fietsseizoen weer en zal de vraag naar fietsenmakers weer toenemen. Dat komt dus heel goed uit.

De arbeidsmarkt is krap in bijna alle sectoren. In Haaglanden daalde het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met 34,6%, terwijl het aantal vacatures alsmaar toeneemt. Uit werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 55% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. UWV adviseert werkgevers wat zij kunnen doen om deze vacatures in te vullen.

Scholing is een goede en duurzame oplossing. Uit werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat 45% van de werkgevers kandidaten die nog niet helemaal geschikt zijn voor vacatures intern opleiden. UWV helpt hen daarbij, door samen met werkgevers, sectoren, opleidingsinstituten en andere partners arrangementen te ontwikkelen om werkzoekenden op te leiden. Zo benutten ze extra arbeidspotentieel en werken ze samen aan het verkleinen van de personeelstekorten.

Verder praten over oplossingen? Neem contact op met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden via 085 401 59 84 of mail naar rmt@wsphaaglanden.nl.