UWV: In 2023 en 2024 komen er minder banen bij in Haaglanden

UWV: banengroei in Haaglanden vertraagt in 2023 en 2024

UWV: In 2023 en 2024 komen er minder banen bij in Haaglanden

Volgens de Arbeidsmarktprognose 2023-2024 van UWV zal de banengroei in Haaglanden naar verwachting vertragen. Hoewel de meeste sectoren nog steeds zullen groeien, zullen de productie, het transport en de opslag krimpen. De prognose wordt beïnvloed door factoren als lagere economische groei, aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en onzekerheid in de internationale situatie. In dit artikel gaan we in op de prognose voor de banengroei in Haaglanden en de uitdagingen waar de regio voor staat.

Prognose banengroei Nederland

De regio Haaglanden heeft de afgelopen jaren een gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid doorgemaakt. Het herstel van de economie na de coronapandemie en de energiecrisis heeft geleid tot een toename van 27.500 banen tussen 2020 en 2022, wat overeenkomt met een groei van 6,1%. Dit is hoger dan de landelijke banengroei van 5,7% in dezelfde periode. Voor de komende jaren wordt echter een vertraging van de banengroei verwacht. Volgens de UWV-prognose groeit de werkgelegenheid in Haaglanden tussen 2023 en 2024 met 2,1%. Dat resulteert in 9.800 extra banen. Het totale aantal banen in de regio zal naar verwachting in 2024 488.200 bedragen. Hoewel dit nog steeds een groei betekent, ligt het groeitempo lager dan in voorgaande jaren.

De invloed van sectoren op de banengroei in Haaglanden

Uit de prognose van UWV blijkt dat de meeste sectoren in Haaglanden in 2023 nog steeds banengroei laten zien. Sectoren als horeca, onderwijs, specialistische zakelijke dienstverlening en zorg & welzijn groeien harder dan het gemiddelde van 1,5% voor 2023. Horeca en overige dienstverlening, waaronder cultuur, welzijn en persoonlijke verzorging, zullen profiteren van de vrijetijdsbesteding van ouderen. Onderwijs en specialistische zakelijke dienstverlening zijn goed vertegenwoordigd in Haaglanden en zorgen voor extra werkgelegenheid. In zorg & welzijn is er een inhaalslag door uitstel van zorg en verschuiving naar de eerste lijn. Daarentegen krimpt de industrie in 2023 en krimpt in 2024 ook transport en opslag. Alleen de sectoren zorg & welzijn en ICT groeien harder dan het gemiddelde van 0,6% voor 2024. Bouw, financiële dienstverlening, openbaar bestuur en overige dienstverlening stabiliseren naar verwachting in 2024.

Uitdagingen en tekorten op de arbeidsmarkt

Hoewel de prognose aangeeft dat er minder banen zullen ontstaan, betekent dit niet dat de personeelstekorten zullen verdwijnen. Vooral in de sectoren techniek, industrie, bouw, zorg en ICT is de arbeidsmarkt nog krap. Deze tekorten worden veroorzaakt door structurele factoren als vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch tussen vraag en aanbod. Hoewel de spanning op de arbeidsmarkt naar verwachting wat zal afnemen, zullen er nog steeds moeilijk vervulbare vacatures zijn. Beroepen als loodgieter, installateur, monteur, zorgmedewerker en ICT-er zullen in Haaglanden lastig te vervullen zijn. Om deze uitdagingen aan te gaan werken UWV, gemeenten, werkgevers en opleiders in Haaglanden nauw samen om werkzoekenden te interesseren voor banen in knelpuntberoepen. Het UWV-rapport ’34 oplossingen voor personeelstekorten’ geeft een overzicht van mogelijke oplossingen, waaronder het aantrekken van nieuw talent, het reorganiseren van werk en het binden en boeien van medewerkers.

Lees hier het originele artikel van UWV.