Uitstel aanvraag definitieve berekening NOW 1

Langer de tijd voor aanvragen definitieve berekening NOW 1

De tijd die u als ondernemer heeft om de aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van NOW 1 is verlengd. U heeft hiervoor de tijd tot 31 oktober 2021. Deze termen geldt voor iedereen. Hiermee is het verschil tussen aanvragen, waarbij wel of juist geen accountantsverklaring nodig is, verdwenen.

Meer tijd nodig

De termijn voor de aanvraag is verlengd, vanwege accountants die meer tijd nodig blijken te hebben om controles te doen en jaarrekeningen op te stellen. Een andere reden voor de uitstel is dat zorgorganisaties de continuïteitsbijdrage. Zij kregen deze vanwege de coronacrisis krijgen en rekenen het nu mee als omzet.

Vraag altijd een definitieve berekening aan!

Als u geen definitieve berekening aanvraagt, gaat het UWV ervan uit dat u geen recht had op een tegemoetkoming. Uw voorschot wordt dan teruggevorderd. Het is dus van belang om sowieso een berekening aan te vragen, ook als u denkt dat u te veel voorschot heeft ontvangen.

Uw definitieve berekening aanvragen?