TVL telt niet meer mee als omzet voor NOW 3

Vanaf derde periode NOW telt TVL niet meer mee als omzet

De TVL telt vanaf de derde aanvraagperiode van de NOW niet meer mee als omzet. Wanneer u TVL heeft ontvangen, wordt de omzet voor de NOW daarom lager. Dit geldt niet voor de eerste en tweede aanvraagperiode van de NOW. De derde aanvraagperiode van de NOW betreft de periode oktober, november en december 2020.

Derde en vierde aanvraagperiode NOW

Omdat de TVL vanaf de derde aanvraagperiode van de NOW niet meer telt als omzet, wordt het omzetverlies procentueel gezien hoger. Uw definitieve tegemoetkoming kan hierdoor ook hoger uitvallen. Het voorschot dat u heeft ontvangen zal niet veranderen. U kunt uw percentage omzetverlies voor de derde en vierde periode aanpassen wanneer u de definitieve berekening aanvraagt.

Wanneer u TVL heeft ontvangen en om die reden heeft NOW heeft aangevraagd in de derde of vierde aanvraagperiode, dan kunt u alsnog een aanvraag doen. Deze mogelijkheid heeft u tot en met 16 juli 2021. Dit doet u door telefonisch contact op te nemen met UWV. U kunt dit doen tot en met 16 juli 2021 óf, als u NOW vanaf 1 juni 2021 hebt aangevraagd, tot zes weken na de beslissing op uw aanvraag.

Vijfde aanvraagperiode

Heeft u de tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode, april, mei en juni 2021, al aangevraagd? U kunt dan het verwachte percentage omzetverlies in uw voorschotaanvraag eenmalig laten veranderen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met UWV. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om het voorschot ongewijzigd te laten en het juiste percentage in te vullen bij de definitieve berekening.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met UWV via 088 – 898 20 04.