Subsidie aanpassen werkplek

Subsidie voor inclusieve werkvloer

Het besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen is per 1 juli van kracht. Dat betekent dat werkgevers vanaf nu subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in een inclusieve werkvloer. Een werkvloer die is ingericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan dus vanaf nu gesubsidieerd worden. En dat is goed nieuws!

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd voor de werkplek van mensen behorend tot de doelgroep banenafspraak en mensen met loonkostensubsidie of beschut werk (samen de doelgroep Participatiewet). Om het voor werkgevers mogelijk te maken om meer mensen met een beperking een aangepaste werkplek kunnen bieden, is de regeling ruim beschreven. Deze doelgroepomschrijving is ruimer dan de doelgroep die werd gehanteerd in de pilotfase.

Budget

In 2021 is er een bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar voor de subsidies. Volgend jaar is dit 12 miljoen euro. De helft van deze bedragen is beschikbaar voor niet-overheidswerkgevers, de andere helft staat open voor alle werkgevers. Per subsidietoekenning is er een maximum van 1 miljoen euro bepaald. Toekenning vindt plaats op volgorde van volledige aanvraag.

Maatwerk

Met dit besluit worden werkgevers gestimuleerd om een investering te doen in het inclusieve(r) maken van hun bedrijf. Er is nu voldoende ruimte voor werkgevers om maatwerk te kunnen leveren voor hun medewerkers. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe technologie die ondersteuning biedt bij de uitvoering van taken. Ook investeren in meeneembare voorzieningen is mogelijk. Hierdoor kunnen voorzieningen door meerdere werknemers worden gebruikt.

Ook investeren in een inclusieve werkvloer?