Financiële ondersteuning

Neemt u  iemand met een beperking aan, dan kunt u aanmerking komen voor financiële ondersteuning:

  • Loonkostensubsidie compenseert u voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon.
  • Werkplekaanpassing u kunt een vergoeding krijgen voor het aanpassen van de werkplek. Dat kan voor zowel meeneembare voorzieningen (een aangepaste stoel) als niet-meeneembare voorzieningen (een traplift).
  • No-riskpolis met een no-riskpolis hoeft u bij ziekte van uw werknemer het loon niet door te betalen. Hierdoor loopt u weinig tot geen financiële risico’s als u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.
  • Mobiliteitsbonus neemt u een jongere met een Wajong-uitkering in dienst, dan komt u in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus betekent een korting op de premies die u voor een werknemer aan de Belastingdienst moet betalen.

Deel deze pagina