Meer dan 80.000 banen gecreëerd in de Banenafspraak

Sinds 2013 81.117 extra banen in de Banenafspraak

Meer dan 80.000 banen gecreëerd in de Banenafspraak

Mensen met een arbeidsbeperking lopen vaak tegen extra uitdagingen aan bij het vinden van werk. Het is dan ook goed nieuws dat er sinds 2013 in totaal 81.117 extra banen zijn gecreëerd voor deze groep. Deze positieve ontwikkeling komt aan de orde in een recente Kamerbrief van minister Carola Schouten, waarin ze de laatste cijfers over de Banenafspraak toelicht. In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste punten en maatregelen die zijn genomen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen.

De Banenafspraak: samenwerking tussen marktwerkgevers en overheid

In 2013 hebben werkgevers in zowel het bedrijfsleven als de overheid een convenant gesloten om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze overeenkomst staat bekend als de Banenafspraak. Het doel is om tegen eind 2025 in totaal 125.000 extra banen te creëren, waarvan 100.000 in de private sector en 25.000 bij de overheid.

Marktwerkgevers bereiken hun doel

Met trots kan worden gesteld dat marktwerkgevers de doelstelling van 70.000 extra banen in 2022 hebben gehaald. In totaal hebben zij 71.113 extra banen gecreëerd. Minister Schouten prijst in haar Kamerbrief de inzet van reguliere werkgevers en benadrukt het belang van hun betrokkenheid:

“Ik ben verheugd dat de jaarlijkse groei weer flink is toegenomen, na een afname de afgelopen jaren. Met marktwerkgevers ga ik in gesprek hoe we deze versnelling kunnen doorzetten en hoe we de bekendheid van de Banenafspraak en de bijbehorende ondersteuning kunnen verbeteren.”

Overheidswerkgevers: behoefte aan aanvullende maatregelen

Helaas hebben overheidswerkgevers hun doelstelling van 22.500 extra banen in 2022 niet gehaald. In totaal zijn er 10.004 extra banen gecreëerd. Minister Schouten noemt deze uitkomst niet alleen teleurstellend, maar ook zorgwekkend. Om de aantallen te verhogen, werkt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken aan de uitwerking van eerder aangekondigde maatregelen voor de Rijksoverheid. In het najaar maakt zij de details van deze maatregelen en de eerste effecten ervan bekend.

Naar een inclusieve arbeidsmarkt: de weg vooruit

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het creëren van banen voor mensen met een handicap, is er nog werk aan de winkel. Het is cruciaal dat zowel markt- als publieke werkgevers blijven streven naar integratie op de arbeidsmarkt. Dit kan door voort te bouwen op de successen van de Banenafspraak en door de bekendheid ervan verder te vergroten. Daarnaast zijn gerichte maatregelen nodig om overheidswerkgevers te ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen.

Heeft u een plekje vrij voor iemand met een arbeidsbeperking?