SER: een Leven Lang Ontwikkelen, het voorbeeld van Zuid-Holland

In Zuid-Holland werd de Human Capital Agenda in 2019 gelanceerd en in 2022 vernieuwd. Deze agenda heeft de steun van meer dan 66 partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Henk Bakker, programmamanager bij de Economic Board Zuid-Holland, en Bas van den Barg, beleidsadviseur bij de provincie Zuid-Holland, hebben met de SER gesproken over deze Human Capital Agenda.

Concrete doelen

Met deze agenda streeft de provincie Zuid-Holland ernaar om een voortrekker te worden op het gebied van een leven lang leren door concrete doelen te stellen in plaats van vage beloften. Dit is van groot belang in een tijd waarin veel bedrijven moeite hebben om gekwalificeerd personeel te vinden. Bovendien verandert de economie door robotisering, digitalisering en verduurzaming, wat leidt tot veranderingen in bestaande banen en de opkomst van nieuwe banen.

De doelen van deze agenda omvatten het zorgen dat werkgevers in de provincie beschikken over voldoende personeel met de juiste opleiding en vaardigheden, het aanpakken van tekorten aan gekwalificeerd personeel, en het bevorderen van een cultuur van blijvend leren. Deze doelen en de bijbehorende afspraken worden voortdurend geëvalueerd en gemonitord. Tot dusver zijn er al 6.000 werknemers geholpen bij bijscholing of omscholing, en zijn er 1.500 intersectorale van-werk-naar-werktrajecten gerealiseerd. Er lopen in totaal 17 projecten in de sectoren energie, techniek en IT.

Match tussen werkgevers en werknemers

Niet iedereen vindt leren en ontwikkelen vanzelfsprekend, met name praktisch opgeleiden en oudere werknemers met een eenzijdig arbeidsverleden. Om deze groepen te ondersteunen, wordt een online platform gebruikt om op basis van vaardigheden, talenten en interesses een match te maken tussen werkgevers en werknemers. Dit helpt werknemers ideeën te krijgen en verlaagt de drempel om een opleiding te volgen of van baan te veranderen. Daarnaast wordt gepleit voor de invoering van individuele leerrekeningen, zodat mensen eerder voor scholing kiezen als ze over een eigen budget beschikken. Het is ook belangrijk om duidelijk te maken dat ontwikkelen niet betekent dat men weer terug moet naar de schoolbanken.

Om deze doelen te bereiken, worden werkgevers aangemoedigd om creatief te zijn in hun wervingsproces, waarbij niet alleen naar diploma’s wordt gekeken, maar ook naar de vaardigheden van potentiële werknemers.

Lees verder op de website van HaaglandenInZicht.