Samenwerking gemeente Den Haag en UWV - maatwerkscan

Samenwerking UWV en gemeente met maatwerkscan

Samenwerking gemeente Den Haag en UWV - maatwerkscan

UWV Haaglanden en de gemeente Den Haag slaan de handen ineen in de strijd tegen verlaging van de bijstandsuitkeringen. Zij hebben een datagedreven maatwerkscan ontwikkeld die ondersteuning op maat biedt aan mensen met een WW-uitkering. De succesvolle pilot heeft ertoe geleid dat meer mensen aan het werk zijn. Inmiddels tonen ook andere regio’s interesse in deze vernieuwende aanpak.

Ondersteuning op maat voor duurzaam werken

Werk vinden kan voor werklozen een uitdaging zijn die verder gaat dan sollicitatietrainingen of een indrukwekkend cv. Daarom is het essentieel dat UWV en de gemeente Den Haag mensen met een WW-uitkering goed begeleiden. Samen hebben ze de expertise en faciliteiten om maatwerk te leveren en mensen aan duurzaam werk te helpen. Denk aan bijscholing, omscholing, werkontwikkelingsprogramma’s en maatschappelijke ondersteuning op het gebied van financiën, gezin en gezondheid.

Efficiënter en beter geholpen

Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden, legt uit: “UWV staat voor iedereen klaar, en we merken dat we voor sommige mensen nog meer uit de kast moeten trekken om een duurzame baan te vinden. Dan is het enorm waardevol om vooraf te weten wie dat extra steuntje nodig heeft. Die ambitie is de start geweest van het project ‘WW niet naar bijstand’. Je baan verliezen is vaak al enorm ingrijpend en sommige mensen komen dan in een extra lastige situatie. Díe mensen willen we sneller én beter helpen. Met de maatwerkscan hebben we een manier gevonden om hen in beeld te krijgen. Deze mensen bieden we vervolgens de gezamenlijke dienstverlening van UWV en gemeente Den Haag. Dat is maatwerk. We kijken naar sollicitatiemogelijkheden én naar persoonlijke omstandigheden. Zo bieden we samen de hulp die past én die nodig is en helpen we mensen vooruit, nu en voor de toekomst.”

De kracht van data: de maatwerkscan

UWV heeft de maatwerkscan ontwikkeld op basis van een datagedreven aanpak. Deze scan brengt mensen in kaart die bij het indienen van een WW-aanvraag bijzondere ondersteuning op maat nodig hebben om duurzaam aan het werk te komen. Denk hierbij aan mensen die eerder een (bijstands)uitkering hebben ontvangen. Deze groep krijgt dan gezamenlijk begeleiding aangeboden door UWV en gemeente Den Haag.

Doelgericht en persoonlijk

Wethouder Kavita Parbhudayal van Werk, Wijken en Diensten van de gemeente Den Haag benadrukt het belang van werk: “Wij vinden het sociaal niet aanvaardbaar dat mensen buiten de samenleving staan en economisch niet verantwoord om arbeidspotentieel onbenut te laten. Werk is essentieel. Liefst betaald werk. Het hebben van collega’s, sneller de taal leren, ertoe doen: dat geeft zelfvertrouwen en versterkt de eigenwaarde. Het helpt bestaanszekerheid en financiële onafhankelijkheid te vergroten. Deze samenwerking van UWV en de gemeente is maatwerk: doelgericht en persoonlijk. Daardoor vergroten we de kans op nieuw werk en verkleinen we de kans dat mensen in de bijstand vallen. Zo bouwen we samen aan een stad die tegen een stootje kan.”

Gezamenlijke dienstverlening op maat

UWV en de gemeente Den Haag bieden gezamenlijke diensten aan, waarbij mensen zelf de keuze hebben om daar gebruik van te maken. Na een eerste gesprek met UWV kan er een vervolggesprek plaatsvinden met de gemeente. Naast het verbeteren van sollicitatievaardigheden wordt gekeken naar mogelijkheden voor om- of bijscholing, maar ook naar persoonlijke omstandigheden op het gebied van financiën, gezin en gezondheid.

Samenwerking als model voor de toekomst

UWV en de gemeente Den Haag zien deze samenwerking als een voorbeeld voor toekomstige samenwerkingen. Het belangrijkste doel is dat mensen op een effectieve manier worden geholpen, ongeacht het type uitkering dat ze ontvangen. Met dit zogenaamde ‘ontschotte’ dienstverleningsmodel kunnen UWV en gemeente er samen voor zorgen dat steeds meer mensen mee kunnen doen in de samenleving en hun bijdrage kunnen leveren. Dat is niet alleen goed voor de samenleving en de betrokken organisaties, maar vooral voor de betrokkenen.