Rob's MVO Challenge

Rob’s MVO Challenge van start in het Westland

Het is geen grap! Op 1 april 2021 is Rob’s MVO Challenge gestart. Rob Veenman, in het Westland bekend van onder andere tv-programma’s en publieke optredens, gaat zich tot 1 december 2021 hard maken om 50 nieuwe MVO-partnerbedrijven te werven.

Speciale campagneauto

Bijna tien jaar bestaat MVO Westland al, tijd dus voor een leuke actie. Dat is Rob’s MVO Challenge geworden. Rob Veenman zal in een speciale campagneauto Westlandse bedrijven bezoeken die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen geven. De bedrijven die Rob aandoet worden op een enthousiasmerende manier in het zonnetje gezet.

Veel steun voor Rob’s MVO Challenge

Niet alleen Patijnenburg en MVO Westland steunen deze actie. Ook MKB Westland, VNO-NCW Westland-Delfland, LTO Glastuinbouw Westland en de WOS zullen aandacht besteden aan deze challenge. En dan zijn er nog twee bedrijven die belangeloos meewerken aan deze actie, te weten Beukers Toyota en Tip Top Reclame.

Waarom aansluiten bij MVO Westland?

Als bedrijf aansluiten bij MVO Westland betekent niet alleen een bijdragen leveren aan de arbeidsmarkt, maar biedt ook voordelen voor het bedrijf. Zo biedt MVO Westland ondersteuning bij werving & selectie en bij begeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen zij rekenen op advies over de inzet van regelingen & subsidies op dit gebied en zijn ze lid van een sociale netwerkclub. Binnen deze club worden door het jaar heen diverse informatieve (netwerk-)bijeenkomsten georganiseerd.

Hoe sluit men zich aan bij MVO Westland?

Bedrijven kunnen MVO-partner worden door het geven van kansen aan mensen met een beperking of door het uitbesteden van werk aan of het afnemen van diensten van Patijnenburg. Bent u een Westlands bedrijf en hebt u het hart op de juiste plaats? Dan bent u van harte uitgenodigd om Rob’s MVO Challenge tot een succes te maken!

Meld u aan bij het campagneteam via: 06 18 87 49 60 of rob@robsmvochallenge.nl.