register NOW

Register NOW met gegevens toekenning NOW 1

register NOW

Omdat de overheid zo transparant mogelijk wil zijn met het publieke geld dat ze uitgeven, is er nu het register NOW. Hierin zijn de uitgekeerde tegemoetkomingen op basis van NOW opgenomen.

Definitieve toekenning NOW

Bij de aanvraag van NOW hield UWV altijd rekening met een verwacht omzetverlies. De definitieve tegemoetkoming kon pas veel later worden berekend. Inmiddels is de aanvraagtermijn van de definitieve berekening voor NOW 1 gesloten. Deze betekening maakt UWV alleen als de werkgever dit aanvraagt. Vraagt de werkgever dit niet aan, moet hij sowieso de gekregen tegemoetkoming terugbetalen. Nu worden de definitieve toekenningen in het register getoond. Dit om zo transparant mogelijk te zijn over het uitgeven van het publiek geld.

De gegevens in het register NOW

Van de bedrijven die NOW hebben ontvangen, staan de volgende gegevens in het register:

  • De bedrijfsnaam
  • De vestigingsplaats
  • Het verstrekte voorschotbedrag
  • Indien van toepassing: het definitief vastgestelde subsidiebedrag

Updates

Het register wordt ter beschikking gesteld in PDF-formaat. Dit betekent dat het een momentopname is. UWV komt in juni 2023 met een update van het bestand.