Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden helpt mensen (weer) aan het werk

Mensen vanaf corona weer zo snel mogelijk aan werk helpen, daar staan we voor! Dit doen we op een manier die aansluit bij wat echt nodig is aan begeleiding, loopbaanadvies, (om)scholing, matching en hulp bij financiële zorgen. RMT Haaglanden biedt ondersteuning aan mensen die hun werk dreigen te verliezen of na 12 maart 2020 zijn verloren. Tegelijk helpen we hiermee bedrijven en sectoren om hun personeel van werk naar werk te begeleiden en om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen en houden.

Bent u uw baan kwijt geraakt

Dreigt u uw baan te verliezen of bent u uw baan kwijtgeraakt?

Hulp om (weer) aan het werk te komen

zzp'er met weinig werk

Bent u zzp’er met weinig of geen werk?

Hulp op maat voor zzp’ers via bijscholing, heroriëntatie of een aanvullende baan in loondienst

Gaat het minder goed met uw bedrijf

Gaat het minder goed met uw bedrijf?

Hulp om personeel van werk naar werk te begeleiden

Heeft uw bedrijf meer personeel nodig

Heeft uw bedrijf meer personeel nodig?

Hulp om gekwalificeerd personeel te vinden

Adviseren

Onze experts helpen u graag!

Matchen

Waar talent en motivatie tellen!

Inspireren

Lees binnenkort onze inspirerende interviews!

Onze projecten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nec dapibus est, tempor ultrices mi. Phasellus vitae lobortis felis.

Samenwerking arbeidsmarktpartijen

Waarom het RMT Haaglanden?
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat medewerkers soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Gemeenten, rijksoverheid, vakbonden, UWV, werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen werken samen om die hulp te kunnen bieden en vormen samen het RMT Haaglanden.

Wat is het RMT Haaglanden?
Voor hen die een extra duwtje in de rug nodig hebben bij het zoeken en vinden van werk, staat in deze regio het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden klaar. Daarin werken coaches van UWV, vakbonden en gemeenten samen om u nog beter te helpen.

Het team biedt aanvullende dienstverlening voor medewerkers/werkzoekenden die (vanaf 12 maart 2020) hun baan hebben verloren of gaan verliezen vanwege COVID-19. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies.

Onze partners