Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is meedoen! Die gedachte delen de gemeenten in arbeidsmarktregio Haaglanden graag met jou als ondernemer.

Jij bent onze belangrijkste partner als het erom gaat mensen met een uitkering of met een arbeidsbeperking weer aan het werk te krijgen. Helaas bestaat het hardnekkige beeld dat dit veel risico’s en administratie met zich meebrengt. WerkgeversServicepunt (WSP) Haaglanden doet er alles aan om je hier bij te ondersteunen.

WSP Haaglanden is speciaal ingericht om maatwerk te kunnen leveren. We brengen werkzoekenden en werkgevers bij elkaar op een manier die beiden aanspreekt.

We bieden veel regelingen en voorzieningen die het aannemen van mensen met een kwetsbare arbeidspositie aantrekkelijk maakt. Neem contact met ons op en laat je verrassen!

Update corona
In deze coronaperiode zijn er enkele regelingen veranderd. Klik hier om de veranderingen te lezen.

Overzicht van regelingen en subsidies:

 • Proefplaatsing

  Heb je een klik met iemand voor een vacature, maar weet je nog niet helemaal zeker of de kandidaat het werk aankan? Dan is een proefplaatsing een goede oplossing.

 • Werkgeverscheque

  Wil je een werkzoekende aannemen die niet eenvoudig aan het werk komt? Mogelijk heb je dan recht op een werkgeverscheque.

 • Loonkostensubsidie

  Met loonkostensubsidie compenseren gemeenten je voor de verminderde productiviteit van een medewerker met een arbeidsbeperking.

 • Loondispensatie

  Voor medewerkers met een Wajong-uitkering van UWV is er een speciale regeling: loondispensatie.

 • Begeleiding en werkplekaanpassingen

  Neem je iemand aan vanuit een uitkering? Wij bieden verschillende vormen van begeleiding voor de medewerker aan. Hiermee ondersteunen wij jou als werkgever.

 • No-riskpolis

  Wil je meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met arbeidsbeperking? Verwacht je een verhoogde kans op uitval door ziekte? Denk dan aan de no-riskpolis.

 • Belastingvoordelen

  De Belastingdienst heeft belastingvoordelen voor werkgevers die medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden.

Wil je meer weten, heb je een vacature, werk uit te voeren
of wil je een leerwerkplek aanbieden?

Neem contact met ons op en we maken snel een afspraak.

 • Geef aan in welk dagdeel je bereikbaar bent.