Regelingen en subsidies

U wilt als ondernemer graag uw sociale gezicht laten zien en u denkt erover iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Daar maakt u iemand dolgelukkig mee, dat is zeker. 

Maar mogelijk hebt u ook vragen. Aan wat voor soort werk moet ik denken en hoe vind ik iemand? Krijg ik begeleiding? Wat als mijn nieuwe medewerker ziek wordt? Logische vragen. Daarom zijn er verschillende regelingen en subsidies die het u makkelijker maken en financiële ondersteuning bieden. Overleg met uw accountmanager welke regelingen en subsidies op uw situatie van toepassing kunnen zijn. 

Corona

Als gevolg van corona is een aantal regelingen nog eens kritisch bekeken. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Proefplaatsing

Bij een kandidaat die reeds bij een werkgever aan de slag is gegaan, zijn twee opties denkbaar. Vanwege de economische omstandigheden als gevolg van corona kan de werkgever de dienstbetrekking nog niet aangaan. Het voorstel is om de proefplaatsing dan op te schorten. Voor een kandidaat die op proef is geplaatst bij een werkgever, die kan worden voortgezet met een arbeidsovereenkomst is geen extra maatregel nodig.

Werkgeverscheque

Een werkgever die een medewerker met afstand tot werk (maar zonder arbeidsbeperking) in dienst neemt kan in aanmerking komen voor een werkgeverscheque wanneer hij de werknemer voor een (half) jaar in dienst neemt. De werkgeverscheque wordt voortgezet zolang de werkgever deze medewerker in dienst houdt. In andere gevallen dient de uitbetaling van de werkgeverscheque te worden beëindigd.

Loonwaardemeting

Interviews voor de loonwaardemeting mogen tijdelijk telefonisch worden uitgevoerd als dat niet mogelijk blijkt op de werkvloer. Voorwaarde is dat de telefonisch vastgestelde loonwaarde voor maximaal zes maanden geldt. De arbeidsdeskundige die verantwoordelijk is voor de cliënt neemt dan contact op met het bedrijf waar de werknemer werkt. Zodra de omstandigheden zijn genormaliseerd dient er zo spoedig mogelijk een werkplekbezoek plaats te vinden.

Loonkostensubsidie

Het Rijk heeft besloten om geen verdere stappen te zetten om verrekening van LKS mogelijk te maken bij werkgevers die tevens NOW hebben aangevraagd. Daarmee wordt dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden geaccepteerd.

Jobcoaching 

Jobcoaching, in natura of in de vorm van een jobcoachcheque, is een werknemersvoorziening waarbij geldt dat er sprake moet zijn van een dienstverband om deze te kunnen inzetten. Ook tijdens corona.

Contact

Heeft u vragen? Bel dan 070 – 700 33 35.