Volgens SER staat onze publieke dienstverlening onder druk

De publieke dienstverlening staat onder druk volgens de SER

Volgens SER staat onze publieke dienstverlening onder druk

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor de uitvoering van publieke taken in Nederland, zoals de zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid. Deze sectoren staan onder druk door een tekort aan gekwalificeerd personeel, wat kan leiden tot minder welvaart, toenemende sociale ongelijkheid en vertraging in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie.

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft zes ministeries geadviseerd over hoe de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt aangepakt kan worden. Het advies is onderverdeeld in drie aanbevelingen om het aanbod van arbeid te vergroten, de effectieve inzet van menskracht te verbeteren en het samenspel tussen beleid en uitvoering te versterken.

1. Kwaliteit van leiderschap verbeteren

Om extra menskracht te werven is het van groot belang om de kwaliteit van leiderschap en HR te stimuleren. De SER adviseert om de kwaliteit van management en leiderschap te verbeteren en tegelijkertijd uitval, verzuim en vertrek van medewerkers te verminderen. Het is ook belangrijk om de condities te verbeteren waardoor mensen die dat willen, zoals werkzoekenden, deeltijders die meer willen werken, gepensioneerden die zich nuttig willen blijven maken en nieuwkomers en statushouders meer uren gaan werken. Tot slot adviseert de SER om vol in te zetten op het onbenutte arbeidspotentieel. 

2. Slim organiseren van werk

Het slimmer en innovatiever organiseren van het werk kan de operationele capaciteit verbeteren zonder dat dit tot meer werkdruk leidt. Om het werk slimmer en innovatiever te organiseren zonder dat dit leidt tot meer werkdruk, adviseert de SER om in te zetten op technologie, procesinnovatie en het verbeteren van de operationele capaciteit. Het is daarbij belangrijk om werkenden te betrekken bij het organiseren van het werk en overbodige administratie en werk te voorkomen.

3. Sturen op uitvoerbaarheid

Tot slot adviseert de SER om in nieuw en bestaand beleid meer te sturen op uitvoerbaarheid, omdat de wet- en regelgeving te complex is geworden en de uitvoering daardoor arbeidsintensief is geworden. Er moet meer aandacht zijn voor de arbeidsmarkteffecten en de haalbaarheid van beleid. Ook zijn er concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig en moet er meer duidelijkheid en continuïteit zijn in beleid en financiering. Alleen dan kan de publieke dienstverlening blijven draaien en kunnen maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie worden aangepakt.

V

Versterken van de publieke sector

De aanbevelingen van de SER zijn van groot belang om de publieke sector te ondersteunen en te versterken. Door te investeren in de kwaliteit van leiderschap, het slim en innovatief organiseren van het werk en het verbeteren van de uitvoerbaarheid van beleid, kunnen de uitdagingen op de arbeidsmarkt aangepakt worden en daarmee de publieke sector versterken. Dit is volgens de SER essentieel voor de welvaart en sociale gelijkheid van ons land.

Lees hier het originele artikel bij HaaglandenInZicht