Een grote groep werklozen én werkenden heeft geen startkwalificatie. Dit maakt hun positie op de arbeidsmarkt vaak kwetsbaar.

Op momenten dat er minder vraag is op de arbeidsmarkt, zoals nu in de coronacrisis, zijn zij vaak de eersten die hun baan verliezen, dan wel moeite hebben om een (nieuwe) baan te vinden. Het is daarom belangrijk dat deze mensen een opleiding volgen en het liefst ook een diploma behalen, maar dat is niet altijd voor iedereen haalbaar. Voor hen is in 2018 de pilot Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo (hierna: Praktijkleren op maat) opgezet. Zo kan ook deze groep aantonen over welke vakvaardigheden zij beschikken en creëren we een  duurzamere plek op de arbeidsmarkt.

Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo

“Uw vraag als werkgever is leidend, doordat u vooraf betrokken bent bij het vaststellen van de gewenste vaardigheden van de toekomstige werknemer.

U maakt kennis met een potentiële werknemer en biedt een baan aan nadat u heeft vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.”

Doel van de pilot Praktijkleren op maat

De pilot Praktijkleren op maat is een samenwerking tussen werkgevers, het onderwijs, gemeenten en het UWV. De bedoeling is dat werkzoekenden bij werkgevers vaardigheden gaan aanleren tijdens de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Als dit lukt, ontvangt de werkzoekende een praktijkverklaring én krijgt deze werkzoekende een baan. Voor iemand die al werk heeft, is het de bedoeling dat diegene zich verder ontwikkelt en naar de toekomst toe wendbaarder is op de arbeidsmarkt.

De praktijkverklaring bewijst dat de werknemer de werkzaamheden beheerst en zorgt voor een duurzame baan. Daarnaast kan het voor de werknemer een stimulans zijn om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van een mbo-opleiding of het behalen van meer verklaringen of certificaten.

Toegevoegde waarde voor de werkgever

De inzet van Praktijkleren op maat is zoals geschreven maatwerk, zowel voor de kandidaat als voor de werkgever. Dit betekent dat de werkgever aan een kandidaat wordt gematcht die past bij de beschikbare werkplek. Samen kijken we welke vaardigheden er nodig zijn om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beoogde werkplek. Vervolgens krijgt de werkgever de kans om de toekomstige werknemer die specifieke werkzaamheden aan te leren die nodig zijn voor de vervulling van de functie. Ook beoordeelt hij zelf of de kandidaat deze voldoende beheerst.

Als werkgevers meedoen aan Praktijkleren op maat is dit tevens een extra mogelijkheid om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of om bijvoorbeeld aan de verplichting te voldoen om werknemers bij ontslag te begeleiden van werk naar werk, door investering in een opleiding.

Toegevoegde waarde voor de werknemer

Bij de pilot Praktijkleren op maat wordt er gekeken naar wat past bij de kandidaat en of er een match kan worden gemaakt met een potentiële werkplek bij een werkgever. Deze manier van opleiden onderscheidt zich van mbo-praktijkleren met een vastgestelde inhoud doordat deze weg veel praktischer is en er ook geen sprake is van examinering. De werkplekken zijn bij erkende leerbedrijven, waardoor er begeleiding op maat is. Wanneer het past bij de kandidaat kan Praktijkleren op maat worden verrijkt met aanvullende lessen. Denk bijvoorbeeld aan taal. Dit kan een begin zijn van een diploma-gericht traject. Voor veel kandidaten is dit de eerste stap naar succes binnen het onderwijs en een moment van trots op weg naar de duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Neem contact op voor meer informatie over Praktijkleren op maat

  • Geef aan in welk dagdeel u bereikbaar bent