Een grote groep werklozen en werkenden heeft geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, maar dit maakt hen niet minder gemotiveerd of minder waardevol.

Ook deze mensen, of misschien wel júíst deze mensen, hebben kwaliteiten die in het bedrijfsleven goed van pas komen. Via praktijkleren kunnen zij vaardigheden aanleren of verbeteren en tegelijkertijd ervaring opdoen in de praktijk. Praktijkleren kan op drie manieren worden ingezet. Via de basisberoepsgerichte leerweg (BBL), via het behalen van mbo-certificaten en via het behalen van een praktijkverklaring in het mbo. 

WerkgeversServicepunt Haaglanden is voor u de contactpersoon als het gaat om praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo. Meer informatie over het BBL-traject en het traject met mbo-certificaten leest u op de website van SBB.

Praktijkleren - waar kan ik terecht als werkgevers?

Uw vraag als werkgever is leidend, doordat u vooraf betrokken bent bij het vaststellen van de gewenste vaardigheden van de toekomstige werknemer.
U maakt kennis met een potentiële werknemer en biedt een baan aan nadat u heeft vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.

  • Plaatsing is maatwerk

  • Gemotiveerde werknemers

  • Zelf de vaardigheden bij werknemers aanleren en beoordelen

Praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo

Op dit moment bevindt praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo zich in de pilotfase. WSP Haaglanden werkt binnen deze pilot nauw samen met ROC Mondriaan en SBB. Het is voor dit traject de bedoeling dat werkzoekenden vaardigheden aanleren bij een werkgever. Dit gebeurt in de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden, die passen bij het niveau van de werknemer én natuurlijk bij het bedrijf. De werkzoekende houdt hier, bij goed werk, een praktijkverklaring én een baan aan over. Maar ook voor de werkgever is dit een interessant traject; hij weet zich met de werknemer verzekerd van een passende, gemotiveerde medewerker.

Praktijkleren met de mbo-verklaring kan ook worden ingezet voor werknemers die van werk naar werk moeten worden begeleid.

Toegevoegde waarde voor de werkgever

De inzet van praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo is maatwerk, zowel voor de kandidaat als voor de werkgever. Dit betekent dat de werkgever aan een kandidaat wordt gematcht die past bij de beschikbare werkplek. Gezamenlijk wordt bekeken welke vaardigheden er nodig zijn om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beoogde werkplek. Vervolgens krijgt de werkgever de kans om de toekomstige werknemer die specifieke werkzaamheden aan te leren die nodig zijn voor de vervulling van de functie. Ook beoordeelt hij zelf of de kandidaat deze voldoende beheerst.

Als werkgever meedoen aan praktijkleren met de mbo-verklaring is tevens een extra mogelijkheid om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of om bijvoorbeeld aan de verplichting te voldoen om werknemers bij ontslag te begeleiden van werk naar werk, door investering in een opleiding.

Neem contact op voor meer informatie over praktijkleren met de mbo-verklaring

  • Geef aan in welk dagdeel u bereikbaar bent