RMT Haaglanden en praktijkleren in het mbo

Ook het team van Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden maakt zich hard voor het promoten van praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden. Door een (nieuwe) baan te combineren met leren via het mbo, is de kans namelijk groter dat een werkzoekende duurzaam aan het werk komt of kan doorgroeien in het bedrijf. Dit geldt ook voor werkenden die ander werk (moeten) zoeken. Het RMT Haaglanden heeft middelen voor bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo voor werkzoekenden en met werkloosheid bedreigden.

RMT Haaglanden en jeugdwerkloosheid

De middelen voor bij- en omscholing kunnen ook gebruikt worden voor werkzoekende of met werkloosheid bedreigde (voortijdig) schoolverlaters die vallen onder de aanpak jeugdwerkloosheid. Juist jongeren zonder startkwalificatie (pro, vso, vsv) kunnen baat hebben bij om- of bijscholing via praktijkleren in het mbo om hun directe en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vragen? Neem contact op via 085 401 5984.

Hoe werkt praktijkleren in het mbo?

Met praktijkleren in het mbo krijgt de kandidaat een leerbaan waarin werken en leren wordt gecombineerd. De kandidaat heeft dus een inkomen (loon van de werkgever of, tijdelijk, behoud van uitkering) terwijl hij een (deel van) een mbo-opleiding doet. Met scholing via praktijkleren in het mbo krijgen kandidaten niet alleen (ander) werk, maar ontvangen zij ook een bij geleerde werkzaamheden passend mbo-bewijsstuk. Dit bewijsstuk is herkenbaar voor andere werkgevers en onderwijsinstellingen en draagt bij aan een leven lang ontwikkelen.

Het RMT Haaglanden werkt hiervoor samen met meerdere partijen, waaronder SBB. Zij hebben een hele duidelijk factsheet ontwikkeld waarin de meerwaarde wordt uitgelegd van het mbo-diploma, het mbo-certificaat en de mbo-praktijkverklaring.

Het SBB is een van de partners van het RMT Haaglanden. Samen met gemeenten Haaglanden, Rijksoverheid, vakbonden, UWV, onderwijs en werkgeversorganisaties MKB Den Haag en VNO-NCW bieden ze via het RMT Haaglanden aanvullende dienstverlening aan mensen die (nog) een baan hebben en werkzoekenden die hun baan hebben verloren of gaan verliezen. Het gaat om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. Ook werkgevers met teveel of juist te weinig personeel of heroriënterende zzp’ers kunnen terecht bij RMT Haaglanden. Meer weten? Neem contact op met RMT Haaglanden via 085 401 5984 of mail naar rmt@wsphaaglanden.nl

Subsidie voor praktijkleren, derde leerweg!

Van 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie beschikbaar voor praktijkleren in de derde leerweg. De regeling is een tegemoetkoming voor de kosten van het begeleiden van werkzoekenden en van werkenden die werkloos dreigen te worden. Van 1 tot en met 30 juni kunnen werkgevers deze subsidie weer aanvragen. Het ministerie van SZW neemt alle aanvragen die binnen deze periode zijn ingediend in behandeling. Lees meer: https://bit.ly/3NAc9rQ -> Vragen? Neem contact op met RMT Haaglanden via 0854015984 of mail naar rmt@wsphaaglanden.nl