Via praktijkleren vindt u gemotiveerde werknemers, zonder dat het u extra inwerktijd kost. Juist voor u als werkgever in de installatie- en elektrotechniek is dit de manier om uw personeelstekort op te lossen.

Een grote groep werkzoekenden en werkenden heeft geen startkwalificatie om in de techniek aan de slag te aan, maar dit maakt hen niet minder gemotiveerd of minder waardevol. Ook deze mensen, of misschien wel júíst deze mensen, hebben kwaliteiten die in de installatie- en elektrotechniek goed van pas komen. Via praktijkleren kunnen zij vaardigheden aanleren of verbeteren en tegelijkertijd ervaring opdoen bij u op de werkvloer. En dit alles terwijl zij werkzaamheden voor u uitvoeren.

Wanneer u in uw personeel investeert d.m.v. bijscholing, zal uw personeel loyaler en gemotiveerder worden. Hierdoor blijft het personeel langer bij u werken. Wij helpen u dit graag te realiseren.

Nieuw: ontvang extra subsidie voor het om- of bijscholen van uw personeel in de sector techniek.

  • Gemotiveerde werknemers

  • Geen extra inwerktijd

  • Extra subsidieregeling

Uw vraag als werkgever is leidend, doordat u vooraf betrokken bent bij het vaststellen van de gewenste vaardigheden van de toekomstige werknemer.
U maakt kennis met een potentiële werknemer en biedt een baan aan nadat u heeft vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen.

Hoe werkt praktijkleren in de elektro- en installatietechniek?

  1. U wordt als werkgever gematcht met een kandidaat die past bij de beschikbare werkplek. Gezamenlijk wordt bekeken welke vaardigheden er nodig zijn om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beoogde werkplek.
  2. U kunt gedurende dit traject invloed uitoefenen op het leerwerktraject bij het desbetreffende ontwikkelbedrijf in de regio. Op deze manier bouwt u gezamenlijk aan een optimaal leertraject en een optimale verbinding met uw organisatie.
  3. De kandidaat krijgt een voorschakeltraject waarbinnen hij of zij praktische vaardigheden in de logistiek opdoet.
  4. Daarna leren zij werknemersvaardigheden bij u op de werkvloer. Als werkgever in de logistieke sector krijgt u dan ook een getrainde en gemotiveerde werknemer die weet waar hij of zij aan begint.
  5. Na de opgedane ervaring en persoonlijke begeleiding, heeft u een opgeleide, loyale en gemotiveerde werknemer in dienst.
  6. Waar mensen niet in staat zijn 100% productiviteit te leveren als gevolg van beperking, is er de mogelijkheid om subsidie te krijgen.

Wij helpen u met het opleiden van gemotiveerde mensen en hen klaar te stomen voor in de praktijk. Hiervoor staat maatwerk en begeleiding centraal. Want elke werkgever én potentiële werknemer is uniek, met ieder eigen behoeftes. Praktijkleren kan ingezet worden voor scholing, omscholing of bijscholing.

Neem contact op voor meer informatie over praktijkleren

  • Geef aan wanneer u bereikbaar bent