Praktijkleren

met een mbo-praktijkverklaring

Sinds enkele jaren zijn er goede ervaringen opgedaan met praktijkleren. In de nieuwe pilot Praktijkleren met een mbo-praktijkverklaring wordt onderzocht of een vergelijkbare praktijkroute werkt voor een bredere doelgroep. Lees meer.