Coronasteunmaatregelen stoppen per 1 oktober

Per 1 oktober stoppen veel van de coronasteunmaatregelen

De steunmaatregelen die Nederland de afgelopen anderhalf jaar zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen, stoppen per 1 oktober. Een uitzondering wordt gemaakt voor de nachthoreca, omdat deze ook na 1 oktober waarschijnlijk nog gesloten blijft. Het kabinet werkt voor deze sector aan een compensatieregeling. Voor bedrijven die te maken hebben met een veranderde wereld ten opzichte van begin 2020, zoals de reisbranche, blijven enkele ondersteunende regelingen van kracht. Het kabinet wil hiermee de dynamiek op de arbeidsmarkt en de aanpassing van de economie bevorderen.

Steunmaatregelen niet verlengd

Vanaf 1 oktober 2021 worden de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en bijv. de mogelijkheid tot belastinguitstel niet verlengd. Dit komt omdat de beperkende coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, de economie weer draait en de werkloosheid laag is. Economisch herstel zou worden beperkt wanneer de steunmaatregelen zouden blijven. Op dit moment zijn de economische cijfers bemoedigend.

Ondersteunende maatregelen die blijven

Niet alle steunmaatregelen stoppen direct per 1 oktober. Een aantal specifieke, ondersteunende maatregelen blijft van kracht. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen die zijn gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet heeft daarnaast met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo.

Garantieregelingen tot het einde van het jaar

Bepaalde regelingen stoppen niet per 1 oktober, maar lopen door tot het einde van het jaar. Het gaat hierbij dan om de corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C. De regelingen zijn voor bedrijven die moeite hebben met liquiditeit. Het Garantiefonds Evenementen is ook één van de regelingen die doorloopt tot het einde van het jaar.

Hulp nodig bij het vinden van nieuw personeel of komt u in de problemen door het wegvallen van de coronasteunmaatregelen?