Studenten helpen Patijnenburg voor Westland Schoon

Patijnenburg zet met inzet studenten alle zeilen bij voor Westland Schoon

Naaldwijk, 19-08-2021

In de zomermaanden is, vooral als gevolg van de gunstige weersomstandigheden, het onkruid in het Westland hoog opgeschoten. Reden voor Patijnenburg om een extra tandje bij te zetten in het groenonderhoud om aan de afspraken met de gemeente te kunnen voldoen. De laatste week van augustus bieden onder het motto ‘Westland Schoon’ 150 studenten van LSV Minerva in het kader van hun maatschappelijke stage tijdens de kennismakingsactiviteiten het werkleerbedrijf de helpende hand.

Met deze actie zijn tenminste 3 doelen gediend: in de eerste plaats moet dit leiden tot blije Westlanders die trots zijn op een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving. Daarnaast kan Patijnenburg op deze manier voldoen aan het beeldbestek van de gemeente, waarin de meerjarenafspraken voor het groenonderhoud en reiniging zijn vastgelegd. En tenslotte kunnen de studenten via deze weg tijdens hun kennismakingsactiviteiten praktijkervaring opdoen en op die manier iets terug doen voor de samenleving. En Patijnenburg, als werkleerbedrijf, geeft door het bieden van deze maatschappelijke stageplaatsen zo weer verdere invulling aan haar missie/visie.