Nieuwe koers Patijnenburg

Patijnenburg on the move: nieuwe koers naar hét sociaal ontwikkelbedrijf voor Westlanders

Nieuwe koers Patijnenburg

Patijnenburg maakte deze week de nieuwe koers bekend. “Westlanders meer kansen bieden om zich te ontwikkelen, dat is waar we ons sterk voor gaan maken. Patijnenburg moet groeien tot hét ontwikkelbedrijf voor Westlanders.” Vandaag is het plan met de nieuwe koers bekrachtigd door de ondertekening door Ben van der Stee (wethouder gemeente Westland) en Ruud van Diemen (nieuwe algemeen directeur Patijnenburg per juli 2023).

Optimaal in de samenleving participeren

“Ons gezamenlijke doel is om de medewerkers van Patijnenburg en Westlanders met een uitkering weer mee te laten doen aan de gewone arbeidsmarkt. Dit betekent voor deze groep Westlanders: meer begeleiding, meer kansen op ontwikkeling en leren. Hierdoor worden de kansen op doorstroom naar de gewone arbeidsmarkt groter. En daar profiteert uiteindelijk de hele Westlandse samenleving van”, aldus Ben van der Stee.

“Komende jaren maakt Patijnenburg een verdere stap naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Bij ons ontwikkelen medewerkers en kandidaten zich via werk, training en opleiding in leerwerklijnen. Dit betekent dat we ook kijken naar wat een persoon zelf kan en wil. Het zo regulier mogelijk werken is zowel goed voor de medewerkers van Patijnenburg als de re-integratiekandidaten. We zijn ervan overtuigd dat deze inwoners van het Westland met dit scenario optimaal kunnen participeren in de samenleving”, aldus Ruud van Diemen. 

Hoofdkoers

De hoofdkoers naar het nieuwe Patijnenburg bestaat uit de volgende punten:

1.Het uitbouwen van de functie van sociaal ontwikkelbedrijf. Ambitie is dat alle groepen die tijdelijk of langer bij Patijnenburg zijn, zich kunnen ontwikkelen op algemene werknemersvaardigheden en functie/vakvaardigheden. Het doel is dat zij zowel binnen als buiten Patijnenburg een zo passend mogelijke baan kunnen vervullen.

2. Samenvoegen Werkbedrijf en het onderdeel Re-integratie.

3. We zetten meer in op ontwikkelbanen. Dit is voor die inwoners die nu nog niet in dienstverband bij een werkgever kunnen werken, maar later misschien wel. Zo werken we aan het doel om zoveel mogelijk mensen te laten werken. Dit helpt hen in het gevoel van waardering en om mee te kunnen doen aan de samenleving.

4. Er wordt gesproken om de huidige productieactiviteiten om te zetten naar een diversiteit van leerwerklijnen. Hierbij wordt het werk afgestemd op wat een kandidaat kan of andersom. Deze leerwerklijnen bieden veel ontwikkelingskansen. Zo zetten wij de beweging in van productiebedrijf naar leer-ontwikkelbedrijf.

5. De dienstverlening van Patijnenburg wordt uitgebreid naar andere (een brede set aan) doelgroepen, zoals statushouders, jongeren, schoolverlaters Pro/VSO, GGZ-cliënten en klanten van het UWV. Hiermee verbreden we de basis voor de organisatie.

Rust en vertrouwen geven

“De beweging naar ontwikkelbedrijf betekent dat we ook gaan kijken of we (geleidelijk) Wsw- en beschutte medewerkers (kleine) stappen kunnen laten maken in het zo regulier mogelijk werken. Daarom gaan we geleidelijk een beweging van medewerkers maken van productie naar dienstverlening en van dienstverlening naar individuele – of groepsdetachering. Patijnenburg blijft echter wel de veilige haven wanneer het zo regulier mogelijke werk wordt beëindigd of even niet lukt. Dit helpt om mensen de rust en het vertrouwen te geven om een stap te maken”, zegt Ruud van Diemen tot besluit.

Ga naar de website van Patijnenburg.