Steunmaatregelen derde kwartaal 2021

Ook in derde kwartaal 2021 nog steunpakketten

De vooruitzichten met betrekking tot het coronavirus zijn positief; het virus lijkt op zijn retour door de vaccinaties en het economisch herstel wordt al snel verwacht. Ondanks dit alles zijn er voor veel werkenden en bedrijven nog vele onzekerheden. Een grote groep bedrijven is op zijn reserves ingeteerd of heeft deze helemaal opgebruikt. Daarom komt het kabinet ook in het derde kwartaal van 2021 nog met steunmaatregelen. Daarnaast treft het kabinet maatregelen voor bedrijven met een grote schuldenlast.

Gezonde bedrijven steunen

Te lang doorgaan met steunmaatregelen brengt risico’s met zich mee. Dit kan er voor zorgen dat in de kern ongezonde bedrijven overeind gehouden worden. Hierdoor wordt een normale economische ontwikkeling beperkt. Toch heeft het kabinet besloten om nog even door te gaan met de steunmaatregelen in het derde kwartaal van 2021. Veel bedrijven zijn namelijk door hun reserves heen, terwijl het in de kern gezonde bedrijven zijn. De steunpakketten zijn zo ontwikkeld dat er meer steun is bij een hoger omzetverlies. Wanneer een bedrijf weer meer omzet gaat draaien, wordt de steun minder. Hiermee blijven bedrijven gesteund, terwijl ze weer langzaam op het normale niveau gaan functioneren, zonder dat ze nóg meer reserves moeten aanspreken tot ze weer op het oude niveau zijn.

TVL en NOW

De TVL (tegemoetkoming vaste lasten) en NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) werken beide door in het derde kwartaal van 2021 als het aan het kabinet ligt. Om ervoor te zorgen ook nieuwe bedrijven te kunnen ondersteunen, kunnen bedrijven kiezen tussen twee referentieperioden voor de TVL. Voor de NOW wordt februari 2021 de nieuwe referentiemaand. In het tweede kwartaal gaat het subsidieplafond van de TVL voor grote bedrijven omhoog naar 1,2 miljoen euro.

TOZO en TONK

Het kabinet stelt voor om ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) door te laten lopen in het derde kwartaal van 2021. Het gaat bij de Tozo vooral om het ondersteunen van bedrijven zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Bovendien is de terugbetaling voor de Tozo-lening meer dan een half jaar naar achteren geschoven. De looptijd is verlengd tot 60 maanden en tot 1 januari 2022 behoeft er ook geen rente betaald te worden. De minister van SZW heeft gevraagd om de bekendheid van TONK te vergroten. Meerdere grote gemeenten zijn hier inmiddels mee begonnen.

Het verlichten van de schuldenlast

Om bedrijven tegemoet te komen, mogen zij later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Ze krijgen vijf jaar de tijd voor het terugbetalen en hoeven hier pas mee te starten op 1 januari 2022. Het rentepercentage over deze schuld start op 1% en gaat langzaam omhoog naar 4% op 1 januari 2024. Omdat sommige bedrijven hun schulden al (deels) hebben terugbetaald, is er geen sprake van generieke kwijtschelding van nog openstaande schulden.

Coulante opstelling richting bedrijven

Om levensvatbare bedrijven, die aan bovenstaande maatregelen niet genoeg hebben, tegemoet te komen, vraagt de regering aan schuldeisers om coulant te zijn. Hiervoor wordt binnenkort een rondetafelgesprek georganiseerd. Ook overige maatregelen, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, worden verlengd tot 1 oktober 2021.

Time Out Arrangement (TOA)

Ondernemers kunnen sinds het begin van dit jaar gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Hiermee kunnen ze een akkoord met schuldeisers bereiken. De wet helpt ondernemers die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken. Als aanvulling hierop stelt het kabinet kredieten met lage rente beschikbaar voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord.

Overige verlengde maatregelen

Naast bovengenoemde maatregelen zullen ook de volgende maatregelen tot en met het derde kwartaal van 2021 doorlopen.

  • MKBK-C
  • KKC
  • GO-C
  • regeling Overbruggingskredieten via Qredits
  • steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie
  • steunmaatregelen voor de sport en land- en tuinbouw