Wilt u meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking? Verwacht u een verhoogde kans op uitval door ziekte? Denk dan aan de no-riskpolis.

De no-riskpolis is automatisch van kracht bij de mensen die in het doelgroepenregister Banenafspraak staan. Bij ziekte ontvangt u van UWV een vergoeding als dekking van de doorlopende loonkosten. Deze no-riskpolis geldt gedurende het gehele werkende leven van uw werknemer.

Wilt u meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking? Verwacht u een verhoogde kans op uitval door ziekte? Denk dan aan de no-riskpolis.

  • Voor medewerkers in het doelgroepenregister Banenafspraak

  • Een vergoeding van UWV bij ziekte van de werknemer

  • De zieke medewerker telt niet mee voor vaststellen van de premie Ziektewet

´Het is een prettig idee als je gevrijwaard bent van extra lasten bij arbeidsongeschiktheid van je medewerker. Het doelgroepenregister Banenafspraak is er niet voor niets´

Dekking loonkosten

Met de no-riskpolis staat u niet voor hoge loonkosten bij ziekte. De exacte hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort dienstverband of de cao. De no-riskpolis zorgt er verder voor dat de zieke medewerker de komende jaren niet meetelt bij het vaststellen van de premie Ziektewet.

Bovendien bent u twee jaar gevrijwaard van extra lasten door gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid voor (verdere) arbeid van uw medewerker.

Bij eventuele ziekte van een medewerker die valt onder het doelgroepregister van UWV, dient de werkgever de medewerker op de eerste dag ziek te melden via het werkgeversportal van UWV. UWV zal gedurende de duur van de ziekte de no-riskpolis uitbetalen aan werkgever. Dit gaat slechts over het percentage van de loonsom dat medewerker productief is. De gemeente blijft de loonkostensubsidie doorbetalen over dat percentage dat medewerker niet productief is.

Ziekmelding

Bij eventuele ziekte van een medewerker die valt onder het doelgroepregister van UWV, dient de werkgever de medewerker op de eerste dag ziek te melden via het werkgeversportal van UWV. UWV zal gedurende de duur van de ziekte de no-riskpolis uitbetalen aan werkgever.

  • Voorwaarden

    • De no-riskpolis is voor de doelgroepen Banenafspraak (Wajong, WsW, Wiw, Participatiewet), WIA/WGA en beschut werk.
    • Voor medewerkers die 63 jaar zijn en langer dan een jaar WW van UWV ontvangen is er een specifieke compensatieregeling.
    • U blijft het loon doorbetalen, tevens blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker.

Wilt u meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking?

Onderzoek of u kans maakt op een no-riskpolis. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

Komt u in aanmerking voor een no-riskpolis?

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.