Wilt u meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking? Verwacht u een verhoogde kans op uitval door ziekte? Denk dan aan de no-riskpolis.

De no-riskpolis is automatisch van kracht bij de mensen die in het doelgroepenregister Banenafspraak staan. Bij ziekte ontvangt u van UWV een vergoeding als dekking van de doorlopende loonkosten. Deze no-riskpolis geldt gedurende het gehele werkende leven van uw werknemer.

  • Voor medewerkers in het doelgroepenregister Banenafspraak

  • Een vergoeding van UWV bij ziekte van de werknemer

  • De zieke medewerker telt niet mee voor vaststellen van de premie Ziektewet

´Het is een prettig idee als je gevrijwaard bent van extra lasten bij arbeidsongeschiktheid van je medewerker. Het doelgroepenregister Banenafspraak is er niet voor niets´

Dekking loonkosten

Met de no-riskpolis staat u niet voor hoge loonkosten bij ziekte. De exacte hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort dienstverband of de cao. De no-riskpolis zorgt er verder voor dat de zieke medewerker de komende jaren niet meetelt bij het vaststellen van de premie Ziektewet.

Bovendien bent u twee jaar gevrijwaard van extra lasten door gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid voor (verdere) arbeid van uw medewerker.

  • Voorwaarden

    • De no-riskpolis is voor de doelgroepen Banenafspraak (Wajong, WsW, Wiw, Participatiewet), WIA/WGA en beschut werk.
    • Voor medewerkers die 63 jaar zijn en langer dan een jaar WW van UWV ontvangen is er een specifieke compensatieregeling.
    • U blijft het loon doorbetalen, tevens blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker.

Wilt u meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking?

Onderzoek of u kans maakt op een no-riskpolis. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.