Wil je meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking? Verwacht je een verhoogde kans op uitval door ziekte? Denk dan aan de no-riskpolis.

De no-riskpolis is automatisch van kracht bij de mensen die in het doelgroepengregister Banenafspraak staan. Bij ziekte ontvang je van UWV een vergoeding als dekking van de doorlopende loonkosten. Deze no-riskpolis geldt gedurende het gehele werkende leven van de werknemer.

  • Voor medewerkers in het doelgroepenregister Banenafspraak

  • Een vergoeding van het uwv bij ziekte van de werknemer

  • De zieke medewerker telt niet mee voor vaststellen van de premie Ziektewet

“Het is een prettig idee als je gevrijwaard bent van extra lasten bij arbeidsongeschiktheid van je medewerker. Het doelgroepenregister Banenafspraak is er niet voor niets.”

Dekking loonkosten

Met de no-riskpolis sta je niet voor hoge loonkosten bij ziekte. De exacte hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort dienstverband of de cao. De no-riskpolis zorgt er verder voor dat de zieke medewerker de komende jaren niet meetelt bij het vaststellen van de premie Ziektewet.

Bovendien ben je twee jaar gevrijwaard van extra lasten door gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid voor (verdere) arbeid van je medewerker.

  • Voorwaarden

    • De no-riskpolis is voor de doelgroepen Banenafspraak (Wajong, WsW, Wiw, Participatiewet), WIA/WGA en beschut werk.
    • Voor medewerkers die 63 jaar zijn en langer dan een jaar WW van UWV ontvangen is er een specifieke compensatieregeling.
    • Je blijft het loon doorbetalen en je blijft verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker.

Wil je meer zekerheid bij het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking?

Onderzoek of je kans maakt op een no-riskpolis. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.