Nieuws

De publieke dienstverlening staat onder druk volgens de SER

De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor de uitvoering van publieke taken in Nederland, zoals de zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid. Deze sectoren staan onder druk door een tekort aan gekwalificeerd personeel, wat kan leiden tot minder welvaart, toenemende sociale ongelijkheid en vertraging in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie. De […]

Meer mensgerichte oplossingen nodig voor krapte arbeidsmarkt

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een kennisnotitie gepubliceerd met oplossingsrichtingen voor de krapte op de arbeidsmarkt, die momenteel in veel (essentiële) sectoren een groot tekort aan medewerkers veroorzaakt. Het planbureau constateert dat ondanks de intentie om op een meer integrale manier naar dit vraagstuk te kijken, er nog steeds versnippering dreigt in concreet beleid. […]

Kansen op een baan in de zorg

In februari 2023 verstrekte UWV in de regio Haaglanden in totaal 7.177 WW-uitkeringen. Van deze uitkeringen waren er 571 bedoeld voor werkzoekenden in de zorg- en welzijnssector, wat overeenkomt met ongeveer 8% van het totaal aantal uitkeringen. Het UWV beschouwt negen zorgfuncties als structureel kansrijk, waarbij vooral groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en algemeen verpleegkundigen […]

Gezond en veilig werken in de toekomst

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO hebben onlangs een horizonscan gepubliceerd waarin ze de impact van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken onderzoeken. De scan identificeert zes belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkomgeving: de vergrijzing van de beroepsbevolking, globalisering, individualisering, robotisering, klimaatverandering en toename […]

Vaker betaald werk voor jonge mannen dan voor jonge vrouwen

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat in december 2022 de netto arbeidsparticipatie van jonge mannen (15-25 jaar) hoger lag dan die van jonge vrouwen van dezelfde leeftijd. Dit is een verandering ten opzichte van de trend sinds 2003, het jaar waarin het CBS de arbeidsparticipatie begon te meten. In mei 2022 was de […]

Inclusie bij het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is een organisatie die het belangrijk vindt om inclusief te zijn en gelijke kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze reden heeft de organisatie al geruime tijd twintig mensen op detacheringsbasis bij zich werken. Nu zijn daar nog negen bij gekomen als vaste medewerkers. De medewerkers […]

Biesieklette enthousiast over loonkostensubsidie

Biesieklette is een organisatie die openbare fietsstallingen beheert in de regio Haaglanden en daarnaast verschillende diensten aanbiedt, zoals de verhuur van fietsen, buggy’s, fietstrommels en buurtstallingen. Ook bieden zij strandrolstoelen en rollators aan voor mindervaliden. De organisatie biedt een leerwerktraject aan voor medewerkers met als doel om hen te laten doorgroeien naar een vaste baan […]

Krapte op de arbeidsmarkt in technische sector

De krapte van technisch personeel is een groeiend probleem voor veel bedrijven en sectoren. De vraag naar goed opgeleide technici is groot, terwijl het aanbod niet altijd toereikend is. Dit kan leiden tot langere wervingstijden, hogere salarissen en een vermindering van de productiviteit. Oorzaken krapte in technische sector Er is recentelijk een rapport gepubliceerd door […]

Bent u al bekend met HaaglandenInZicht?

HaaglandenInZicht is een platform dat zich richt op de regio Haaglanden. De bezoekers van de website krijgen op een aantrekkelijke manier verschillende visuals, zoals grafieken, te zien die inzicht geven in de ontwikkeling van onder andere vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Op de site worden verschillende thema’s besproken die belangrijk zijn voor de inwoners […]

Iets meer mensen in WW in regio Haaglanden

In januari heeft UWV in Haaglanden 7.282 WW-uitkeringen verstrekt, wat een toename van 2,9% is ten opzichte van december, maar een daling van 17,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal personen met een uitkering neemt gestaag af, wat leidt tot relatief weinig kandidaten voor vacatures bij werkgevers. Meer dan honderd beroepen hebben al […]

Onze Nieuwsflits WSP Haaglanden is er voor werkgevers en ondernemers. We willen u inspireren en ondersteunen. Wilt u óók iemand een kans geven en vindt u inclusief ondernemen een vanzelfsprekendheid? Onze Nieuwsflits zit vol handige informatie die u verder op weg helpt, zo zijn er interessante regelingen en subsidies voor sociale werkgevers. Sluit u aan, we zijn benieuwd naar uw ervaringen!