De meerwaarde van RMT in de praktijk

In mei 2021 is het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden gestart met aanvullende dienstverlening voor werkzoekenden, werklozen, met ontslag bedreigde werknemers en zzp’ers die zich willen heroriënteren; ook werkgevers met een tekort of juist teveel aan medewerkers kunnen terecht bij RMT Haaglanden. In onderstaand filmpje wordt verteld wat de meerwaarde is van RMT Haaglanden in de praktijk. Het gaat hierbij om dienstverlening op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. RMT Haaglanden biedt mensen ondersteuning op het gebied van financiële zorgen, loopbaanadviezen en (om)scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren.

De crisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen, er ontstaat nieuw werk of het werk verschuift. Mensen moeten soms van baan wisselen of zich aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige werknemers hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Ook bedrijven kunnen gebruik maken van RMT Haaglanden, bijvoorbeeld om personeel van werk naar werk te begeleiden of om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen. Zie ook www.rmthaaglanden.nl

RMT Haaglanden is een samenwerking tussen Rijksoverheid, (regio)gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen.