Mobiliteitsteam van-werk-naar-werk

Mobiliteitsteam Van-werk-naar-werk

Regionaal mobiliteitsteam helpt mensen snel weer aan werk

De regio Haaglanden gaat een nieuw mobiliteitsteam opstarten om te voorkomen dat mensen langdurig werkloos raken. Het wordt een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen de gemeenten in de regio, UWV, sociale partners, onderwijsinstellingen en SBB. Voor mensen die door de crisis werkloos worden en niet op eigen kracht werk kunnen vinden, kan het mobiliteitsteam straks extra dienstverlening inzetten. Zo komen er meer mogelijkheden voor omscholing naar ander werk. Daarnaast komt er extra inzet om bedrijven waar de werkgelegenheid afneemt te koppelen aan bedrijven die juist extra mensen nodig hebben.

Den Haag heeft als centrumgemeente de verantwoordelijkheid genomen om dit proces met UWV te begeleiden. Samenwerking is nodig om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken.

Werkloosheid in de regio neemt toe

De omvang van de werkloosheid valt nu nog mee. Toch is het aantal mensen dat nu al een uitkering heeft bij UWV of de gemeente een stuk hoger dan een jaar geleden. De verwachting is dat de werkloosheid de komende periode nog verder zal stijgen.

Het aantal WW-uitkeringen in arbeidsmarktregio Haaglanden is 29% hoger dan een jaar eerder. Dit is nagenoeg gelijk aan de landelijke stijging (28%).

Regionale samenwerking

In het Regionaal Werkbedrijf werken de gemeenten Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland en Den Haag samen met UWV, sociale partners, onderwijsinstellingen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze partners hebben gehoor gegeven aan de oproep van het ministerie van SZW om op regionaal niveau een mobiliteitsteam in te richten.

Meer informatie?