Maatregelen nodig om personeelstekort publieke sector aan te pakken

Arbeidsmarktkrapte in de publieke sector kan nu al aangepakt worden

De arbeidsmarktkrapte in de publieke sector is een groeiend probleem in Nederland. Het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden voor functies in de zorg, het onderwijs en andere overheidsdiensten. Kim Putters, directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER), heeft in een interview bij WNL op Zondag aangegeven dat er nu al maatregelen genomen kunnen worden om dit probleem aan te pakken.

Groepen aan de kant van de arbeidsmarkt

In opdracht van meerdere ministeries heeft de SER onderzoek gedaan naar welke maatregelen er op korte termijn al getroffen kunnen worden. Het onderzoek toont aan dat er groepen mensen zijn die aan de kant van de arbeidsmarkt staan. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking of mensen die in deeltijd werken, maar waarvan het werken van meer uren nog niet loont. Het werken van meer uren kan namelijk leiden tot het verlies van eventuele toeslagen.

Een oplossing voor dit probleem is het verlichten van de financiële drempels die mensen ervan weerhouden meer uren te werken. Ook kan er meer aandacht besteed worden aan het opleiden van deze groepen mensen, zodat zij beter kunnen voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd personeel in de publieke sector.

Meer jongeren nodig in publieke sector

Een ander probleem is dat er relatief meer ouderen aan het werk zijn in de publieke sector dan in de marktsectoren. Dit kan in de nabije toekomst tot grote problemen leiden. Om deze uitdaging aan te gaan, is het belangrijk dat werkgevers en de politiek zich richten op het bevorderen van een leven lang leren en het stimuleren van mobiliteit op latere leeftijd. Dit kan onder andere door het bieden van omscholingsprogramma’s en het faciliteren van loopbaanbegeleiding.

Administratieve werkdruk

Naast het aantrekken van nieuwe werknemers is het ook belangrijk om de werkdruk te beheersen. Het verlichten van de administratieve lastendruk en het slimmer organiseren van het werk kan hierbij helpen. Zo kunnen zorgverleners zich meer richten op het verlenen van zorg en kunnen onderwijzers zich meer richten op het onderwijzen van hun leerlingen.

Lees hier het originele artikel op HaaglandenInZicht.