Met loonkostensubsidie compenseren gemeenten je voor de verminderde productiviteit van een medewerker met een arbeidsbeperking.

Je ontvangt het verschil tussen deze zogeheten loonwaarde van de werknemer en het minimumloon.

 • Compensatie van de gemeente

 • Een gemotiveerde werknemer

 • Automatisch een no-riskpolis

“Door de loonkostensubsidie krijgt iedereen een kans. Dat vind ik een goede zaak.”

Er zijn veel mensen die misschien maar voor 80% inzetbaar zijn, maar wel 100% gemotiveerd. Je geeft een kans aan iemand die moeilijk aan het werk komt, maar die heel graag weer werkt. De werknemer ontvangt een normaal salaris op het niveau van het minimumloon. Je ontvangt van de gemeente het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon. Dat heet loonkostensubsidie. Waar nodig kan de subsidie voor onbepaalde tijd doorlopen zolang iemand niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Je komt automatisch in aanmerking voor de no-riskpolis: een vergoeding van UWV als de medewerker onverhoopt ziek wordt.

 • Voorwaarden

  • Bij de start van de arbeidsovereenkomst wordt de loonwaarde vastgesteld met een loonwaardemeting op de werkplek. Deze meting vindt minimaal iedere drie jaar plaats.
  • Na de loonwaardemeting berekenen we welke vergoeding je ontvangt.
  • Van toepassing bij een medewerker met een arbeidsbeperking (opgenomen in het doelgroepenregister Banenafspraak), schoolverlaters van vso, PrO of de entree-opleiding mbo.
  • Een deeltijdcontract is ook mogelijk, de loonkostensubsidie is dan naar rato.

Loonkostensubsidie iets voor jou?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.