NOW 5

Loket vijfde aanvraagperiode NOW open op 6 mei

Vanaf 6 mei is het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de vijfde aanvraagperiode open. Dit is eerder dan het aanvankelijk zou openen. Het loket blijft ook langer open, zodat u als werkgever meer tijd heeft om een NOW-aanvraag in te dienen. Het loket sluit op 30 mei 2021.

Voorwaarden NOW 5

De vijfde aanvraagperiode van de NOW is voor een tegemoetkoming over de maanden april, mei en juni 2021. Indien u ook gebruik heeft gemaakt van de vierde aanvraagperiode van de NOW, dient de vijfde periode hierop aan te sluiten. Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van deze vierde aanvraagperiode, kunt u ervoor kiezen een aanvraag te doen vanaf april, mei of juni 2021.

Omzet en loonsom

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming wanneer uw omzet ten opzichte van vorig jaar met minstens 20% is gedaald. Voor het berekenen van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020. De loonsom van de vijfde aanvraagperiode mag maximaal 10% gedaald zijn ten opzichte van de loonsom in juni 2020 om volledig recht te geven op de tegemoetkoming NOW.

Ontslag

Wanneer u een werknemer ontslaat of u laat het contract van een werknemer verlopen zonder deze te verlengen, dan heeft u een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk. U bent het daarnaast verplicht te melden als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag.

De tegemoetkoming

De tegemoetkoming is wederom voor de duur van drie maanden. De overheid komt u in deze periode met maximaal 85% van de loonkosten tegemoet.

Voorschot

Na de aanvraag krijgt u een voorschot van 80% uitbetaald. Later wordt berekend hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar u recht op heeft. Let erop dat u voor deze definitieve berekening altijd zelf een aparte aanvraag moet doen. Voor de vijfde aanvraagperiode is dit waarschijnlijk mogelijk vanaf 31 januari 2022.