Landelijke lancering RMT’s: hulpteams bij het vinden van werk overal in het land van start

Vanmiddag was de landelijke lancering van de 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s), die plaatsvond bij onze RMT-collega’s van Groot Amsterdam. Deze mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de rijksoverheid, gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, SBB en onderwijsinstellingen in een arbeidsmarktregio om mensen snel weer aan het werk te krijgen. Klik hier voor het hele persbericht.
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dat vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun huidige werk te kunnen behouden. Sommige mensen hebben daar extra ondersteuning bij nodig. Voor hen staat in onze regio het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) Haaglanden klaar. Het gaat hierbij om ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering of nog een baan heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) baanverlies. Denk hierbij aan loopbaanadviezen, (om)scholing en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook voor bedrijven en sectoren is er ondersteuning: bijvoorbeeld om personeel van werk naar werk te begeleiden, of bij de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te halen.

Vragen voor het RMT Haaglanden?

Bel 085 401 59 84, mail naar rmt@wsphaaglanden.nl of kijk op www.RMTHaaglanden.nl