Krapte arbeidsmarkt technische branche

Krapte op de arbeidsmarkt in technische sector

Krapte arbeidsmarkt technische branche

De krapte van technisch personeel is een groeiend probleem voor veel bedrijven en sectoren. De vraag naar goed opgeleide technici is groot, terwijl het aanbod niet altijd toereikend is. Dit kan leiden tot langere wervingstijden, hogere salarissen en een vermindering van de productiviteit.

Oorzaken krapte in technische sector

Er is recentelijk een rapport gepubliceerd door het ROA en SEO Economisch Onderzoek waarin de toenemende krapte aan technisch personeel wordt beschreven. De vergrijzing van de beroepsbevolking en de digitalisering van de economie zijn de twee voornaamste oorzaken van de arbeidsmarktkrapte in de technische sector. Bovendien spelen ook de groeiende economie en maatschappelijke opgaven van het kabinet een rol bij dit probleem.

Gevolg van deze krapte

Als gevolg van deze krapte zullen de werkdruk onder werknemers en de levertijden voor afnemers en consumenten toenemen. Dit terwijl tegelijkertijd de kosten voor bedrijven stijgen door het uitbesteden van werk en de omzet lager wordt. Op de lange termijn zal deze krapte leiden tot minder mogelijkheden voor scholing en innovatie, wat verdere negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit en continuïteit van de sector. Daarnaast zal de krapte aan technisch personeel ook de ambities van het kabinet op het gebied van energietransitie, digitalisering en verduurzaming belemmeren, wat weer economische gevolgen met zich meebrengt.

Oplossingen voor dit probleem

Naast de tekorten aan hoogopgeleide technici, is er ook sprake van krapte aan uitvoerende functies op middelbaar beroepsniveau, wat wordt veroorzaakt door een daling van de instroom en diplomering binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Oplossingen voor dit probleem liggen bij het aantrekkelijker maken van techniek als vak en beroep, met name voor vrouwen, door middel van gunstigere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Een structurele oplossing is een grotere investering in arbeidsbesparende procesinnovatie.

Daarnaast kunnen bedrijven bijvoorbeeld samenwerken met onderwijsinstellingen om jongeren te interesseren voor een technische opleiding. Ook zouden ze kunnen investeren in opleidingen en trainingen voor hun medewerkers, om zo hun eigen personeel te behouden en verder te ontwikkelen.

Lees het originele artikel op HaaglandenInZicht