Krapte in alle beroepsgroepen

krapte in alle beroepsgroepem

Al tijden is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. In het twee kwartaal van dit jaar is deze krapte zo hoog opgelopen, dat er nu sprake is van krapte in alle beroepsgroepen. De Spanningsindicator van het UWV geeft dit weer. Helaas heeft de krappe arbeidsmarkt negatieve gevolgen voor de economie. Hier krijgen steeds meer mensen in Nederland mee te maken.

Tekorten aan personeel in alle beroepsgroepen

In de maanden april, mei en juni is er in alle beroepsgroepen een tekort aan personeel opgetreden. Eerder was er in bepaalde beroepsgroepen, zoals reisbegeleiders, schilders & metaalspuiters, hulpkrachten bouw en chauffeurs, nog geen sprake van krapte. Inmiddels is er ook hier sprake van personeelstekorten.

Vanaf april dit jaar is er een groei te zien in het aantal vacatures. Ten opzichte van dezelde periode vorig jaar is die groei 44%. Het aantal mensen met een WW-uitkering die recentelijk nog gewerkt hebben, is in dezelfde periode afgenomen met 31%. De conclusie is duidelijk: steeds meer vacatures en steeds minder beschikbare kandidaten om deze te vervullen.

Effecten van de krappe arbeidsmarkt

Steeds vaker heeft de krappe arbeidsmarkt effect op de economie en de welvaart in ons land. Sommige bedrijven moeten sluiten, niet alle treinen kunnen rijden en de wachtrijen op Schiphol en in de horeca rijzen te pan uit. Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur van UWV vertelt hierover: “Lange tijd heeft de economie de arbeidsmarkt bepaald. Nu de krapte op de arbeidsmarkt zulke extreme vormen heeft aangenomen lijkt die relatie deels omgedraaid”. Bedrijven en organisaties hebben nu in alle branches last van krapte. Hierdoor wordt de economische groei beperkt. Ook heeft dit effect op voorzieningen als de zorg en het onderwijs. Door de tekorten komen verpleegkundigen en docenten extra onder druk te staan.

Werving van personeel in deze krapte

Het is veel werkgevers al duidelijk geworden dat de traditionele manier van personeelswerving niet meer werkt. Een intensievere manier van werven of het gebruik van andere wervingskanalen is in trek bij sommige werkgevers. Ook het bieden van andere arbeidsvoorwaarden, zoals een hoger salaris of direct een vast contract, wordt door veel werkgevers gebruikt. Toch blijken ook deze methodes niet meer genoeg om personeel te vinden.

Het meest belangrijk op dit moment om vooral te zorgen dat bestaand personeel blij is en het bedrijf niet verlaat. Dit kan door het bieden van voldoende ontwikkeling, door aandacht te hebben voor vitaliteit, werkomstandigheden, flexibele werktijden en het verlagen van de werkdruk. Toch is dit niet het enige dat werkgevers kunnen doen. Ze kunnen ook anders kijken naar sollicitanten of kandidaten die beschikbaar zijn om een functie te vervullen. Denk hierbij aan het selecteren op vaardigheden in plaats van ervaring en/of opleiding. Wellicht heeft de medewerker nog scholing nodig, maar dit is wel de manier om toch personeel te vinden.

Hulp nodig met het zoeken van personeel?

Met behulp van HalloWerk of de inzet van praktijkleren kunnen wij u helpen aan personeel dat u wellicht niet zelf had gevonden, maar toch (eventueel na enige scholing) geschikt is voor de vacante functie.