Krapte op de arbeidsmarkt op hoogtepunt

UWV: krapte op arbeidsmarkt heeft hoogtepunt bereikt

De Spanningsindicator van UWV geeft aan dat het hoogtepunt van de krapte op de arbeidsmarkt bereikt lijkt te zijn. In Q3 van 2022 was te zien dat de spanning op de arbeidsmarkt licht afnam. We zagen het aantal WW’ers dalen en voor het eerst sinds lange tijd nam het aantal openstaande vacatures af. Dit was voor het eerst sinds eind 2020, toen de arbeidsmarktkrapte begon op te lopen.

De afnemende krapte

Al meerdere kwartalen in 2022 zagen we dat het aantal werkzoekenden afnam. Voor het eerst sinds eind 2020 was er in Q3 van 2022 ook sprake van een afname van het aantal openstaande vacatures. Er werden 5,8% minder vacatures gemeten in de periode van juli t/m september 2022. Het aantal personen waarvan de WW-duur was versteken, daalde met 4,2% in dezelfde periode.

Nog steeds krapte op de arbeidsmarkt

Dat de krapte iets is afgenomen, wil niet zeggen dat er geen krapte meer is. De krapte is nog steeds historisch te noemen. Werkenden en werkzoekenden hebben nog steeds ruime keus op de arbeidsmarkt. Toch lukt het helaas niet iedereen om gemakkelijk een nieuwe baan te vinden. Voor deze, maar ook voor anderen, is het soms goed om een ander beroep te kiezen. Dit komt de loopbaanontwikkeling en het werkplezier vaak ten goede.

Overstappen naar een ander beroep

UWV stelt periodiek een lijst op met overstapberoepen. Op deze lijst, ter inspiratie voor anderen, staan beroepen waar in de afgelopen jaren veel mensen naar overgestapt zijn en die nog steeds voldoende kansen op werk bieden. Ook staat hierbij van welke beroepen de overstappers kwamen, omdat vaak in beide beroepen dezelfde vaardigheden nodig zijn. In sommige gevallen is wel een aanvullende opleiding nodig.

Een (leer)plek bieden aan iemand die wil overstappen?

Wij begeleiden u van begin tot eind in dit proces. U hoeft alleen contact met ons op te nemen.