Meer baankansen in de zorg

Kansen op een baan in de zorg

Meer baankansen in de zorg

In februari 2023 verstrekte UWV in de regio Haaglanden in totaal 7.177 WW-uitkeringen. Van deze uitkeringen waren er 571 bedoeld voor werkzoekenden in de zorg- en welzijnssector, wat overeenkomt met ongeveer 8% van het totaal aantal uitkeringen. Het UWV beschouwt negen zorgfuncties als structureel kansrijk, waarbij vooral groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en algemeen verpleegkundigen genoemd worden. Eind 2022 stonden er ongeveer 1.100 vacatures open voor deze functies in de regio Haaglanden.

Lichte daling WW-uitkeringen

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat goede zorg van enorm belang is en een onmisbare pijler vormt in onze samenleving. Het is daarom essentieel om zuinig te zijn op de mensen die al in de zorg werkzaam zijn en tegelijkertijd nieuwe mensen te enthousiasmeren voor de zorgsector. De ‘Ontdek de zorg’-week speelt hierbij een belangrijke rol door de zorg en de baanmogelijkheden in deze sector in de schijnwerpers te zetten. Daarnaast is Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden, trots op de goede samenwerking tussen UWV, opleiders en werkgevers in de zorgsector. Zij zetten zich het hele jaar in om nieuwe mensen op te leiden voor de zorg en zijn blij met deze samenwerking.

Gematigde ontwikkeling in zorg & welzijn

In februari nam het aantal uitkeringen voor zorg- en welzijnsberoepen met 8 toe, terwijl het afgelopen jaar een daling van 49 uitkeringen werd waargenomen. De WW-ontwikkeling in deze sector is over het algemeen gematigd, omdat zorg en welzijn deel uitmaken van de collectieve sector en niet direct reageren op veranderingen in de economische conjunctuur. Bovendien heeft de sector zelf vaak vraag naar werknemers met een zorg- en welzijnsachtergrond, wat voor werkzoekenden in deze sector gunstig is geweest. In samenwerking met de sector, werkgevers en opleiders leidt UWV mensen op via een leerwerktraject om hen klaar te stomen voor de zorgsector.

Jean-Paul Biever, arbeidsmarktadviseur UWV, voegt hieraan toe dat het aantal beschikbare fulltime kandidaten met een zorg- en welzijnsachtergrond kleiner is dan het genoemde aantal van 571 werkzoekenden. Van de werkzoekenden is 4 op de 10 ook al aan het werk, maar ontvangen zij nog steeds (deels) een WW-uitkering omdat ze met hun huidige baan minder verdienen dan in hun eerdere functie.

9 structureel kansrijke beroepen in zorg & welzijn

Al jarenlang is er sprake van een krappe arbeidsmarkt in de zorg & welzijn sector. In Haaglanden zijn er negen beroepen die als structureel kansrijk worden beschouwd, waaronder groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG, algemeen verpleegkundigen, psychologen en psychotherapeuten, huishoudelijk medewerkers, gespecialiseerd verpleegkundigen, medisch specialisten, tandartsen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Deze beroepen staan al minstens vier jaar op de lijst met kansrijke beroepen.

Eind 2022 stonden er volgens schattingen van UWV in Haaglanden 1.100 vacatures open voor deze structureel kansrijke beroepen in de zorg & welzijn sector. Dit is bijna de helft van alle openstaande vacatures in deze sector, namelijk 2.150. De krapte op de arbeidsmarkt is voornamelijk te wijten aan de vergrijzing. In de regio Haaglanden is meer dan 11% van de werknemers in de zorg & welzijn sector 60 jaar of ouder. Dit betekent dat de komende jaren zo’n 5.800 mensen geleidelijk de arbeidsmarkt zullen verlaten.

Overstappen naar de zorg

UWV Haaglanden richt zich op jongeren en werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in de maatschappelijke sector en de uitvoering van maatschappelijke opgaven, zoals zorg en welzijn. Dit wordt gedaan onder het motto ‘Kansrijk kiezen = Succesvol starten’, omdat de zorgsector een van de maatschappelijke sectoren is die volgens de Sociaal-Economische Raad belangrijk zijn voor de kwaliteit van de samenleving.

Adviseur werkzoekendendienstverlening, Nienke de Heer, helpt werkzoekenden met het up-to-date maken van hun cv en benadrukt daarbij de werkervaring, competenties, wensen en passies van de werkzoekende. Wanneer een werkzoekende aangaf interesse te hebben in de zorgsector, maar geen ervaring of diploma had, heeft Nienke een up-to-date cv gemaakt en de werkzoekende voorgesteld aan collega’s die contacten hebben met werkgevers in de zorgsector. Na het maken van een assessment, kan de werkzoekende aan de slag bij de zorgwerkgever en tegelijkertijd een opleiding volgen. De werkzoekende is erg blij met de hulp die ze krijgt van UWV en haar zelfvertrouwen groeit. Nienke vindt het mooi om werkzoekenden te helpen en ziet het als haar taak om hen te ondersteunen bij het vinden van een baan in de maatschappelijke sector.

Ziet u ook kansen voor omscholing?

Zoekt u personeel en heeft u binnen uw organisatie ruimte om omscholers op te leiden? Neem dan contact met ons op.