Plannen kabinet tegen arbeidsmarktkrapte

Kabinet is bezig met plannen tegen arbeidsmarktkrapte

Plannen kabinet tegen arbeidsmarktkrapte

Aan het begin van de zomer heeft het kabinet gezegd te willen komen met plannen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan. Zij zien hierin een duidelijk rol voor de overheid. Daarom heeft het kabinet richtlijnen en acties opgesteld om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast komen zij ook met een oproep aan zowel werkgevers als werknemers. Op deze manier hoopt het kabinet samen de arbeidsmarktkrapte te kunnen beperken.

Oproep aan werkgevers én werknemers

Om te beginnen doet het kabinet een oproep. Van werkgevers vraagt het kabinet om betere arbeidsvoorwaarden te bieden en de huidige groep werkzoekenden te vinden door een andere inzet van werving. Door een betere inzet van innovatie kunnen zij ook de productiviteit van werknemers verhogen.

Aan de andere kant vraagt het kabinet van werknemers om gebruik te maken van de bestaande opleidingsmogelijkheden om zo breder inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Ook vraagt het kabinet aan werknemers om enkele uren per week meer te werken, voor zover dit mogelijk is.

Maatregelen tegengaan arbeidsmarktkrapte

Het kabinet heeft drie richtlijnen waar het op in gaat zetten. Dit zijn de volgende richtlijnen.

  1. Het verminderen van de vraag naar arbeid
  2. Het vergroten van het arbeidsaanbod
  3. Het verbeteren van de match tussen vraag naar en aanbod van arbeid

Als het gaat om de maatregelen van het kabinet, zetten zij in op de zes onderstaande acties.

  1. Technologie- en procesinnovatie stimuleren
  2. Inzetten op arbeidsaanbod
  3. Matches verbeteren
  4. Het werken van meer uren stimuleren
  5. Inzetten op leven lang ontwikkelen
  6. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren

Bij de uitvoering van deze acties houdt het kabinet in de gaten in welke branches de maatregelen het beste werken.

Op zoek naar passend personeel?

Heeft u ook last van de arbeidsmarktkrapte? Neem contact met ons op en wij helpen u met het zoeken en vinden van passend personeel.