Inclusief werkgeverschap: juist nu van groot belang

Het coronavirus verspreidt zich over heel het land. De impact van de verscherpte maatregelen is groot. Bert van Alphen, voorzitter Regionaal Werkbedrijf Haaglanden, roept werkgevers op kwetsbare werknemers zoveel mogelijk te ontzien.

Het coronavirus treft veel bedrijven. Er is minder werk vanwege het stilvallen van de handel, sommige werkgevers moeten alle zeilen bijzetten en inventief zijn. Werknemers die noodgedwongen vanuit huis werken, mogen nog van geluk spreken. Voor anderen wordt op grote schaal werktijdverkorting aangevraagd, sommigen worden zelfs ontslagen.

Voor mensen van de sociale werkvoorziening, beschut werk en de banenafspraak, is noodgedwongen thuiszitten helemaal niet goed omdat de structuur van werk, sociale controle en contacten, voor hen extra belangrijk zijn. Ik maak mij zorgen om hen. Werkgevers in arbeidsmarktregio Haaglanden hebben vaak hun nek uitgestoken om deze kwetsbare mensen aan het werk te helpen. Laten we ervoor waken dat het coronavirus niet ook het inclusief werkgeverschap stuk maakt. Juist nu is het van groot belang om deze kwetsbare werkenden vast te houden.

Ik spreek dan ook de wens uit dat u, werkgever met een sociaal hart, zich zal blijven inzetten voor de kwetsbare werknemer en hem of haar zoveel mogelijk zal ontzien.

Om u tegemoet te komen is besloten dat er geen verrekening van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) met loonkostensubsidie (LKS) zal plaatsvinden. Hierdoor heeft u minder last van administratiedruk. Meer informatie.

Het Regionaal Werkbedrijf Haaglanden en de aangesloten organisaties uit arbeidsmarktregio Haaglanden leven met u mee. Waar mogelijk staan wij u met raad en daad terzijde. Wij wensen u veel sterkte in deze onzekere periode.

Bert van Alphen,

Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Haaglanden