Op HaaglandenInZicht vindt u relevante data over onder andere de arbeidsmarkt

Data over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties zijn verzameld, gebundeld en met elkaar in verbinding gebracht. HaaglandenInZicht deelt alle genoemde data en geeft duiding op een online platform. Dit kan dienen als fundament voor beleidsontwikkeling en resultaatgerichte acties. Het platform is erg gebruiksvriendelijk. U kunt er gemakkelijk tabellen en grafieken exporteren om deze te gebruiken in uw eigen rapportage of presentatie. Alle data worden constant up-to-date gehouden.

´Datavisualisatie is belangrijk.
De toegevoegde waarde zit in het verhaal dat de cijfers vertellen.´

HaaglandenInZicht

Complete dataweergave

Om effectief te kunnen reageren op de bewegingen op de arbeidsmarkt, is het een absolute voorwaarde om te beschikken over goede en actuele informatie. Deze informatie heeft HaaglandenInZicht. Niet alleen verzamelt HaaglandenInZicht de data, deze worden ook geduid om zo informatie over de kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt te kunnen geven. Hiermee wil HaaglandenInZicht niet alleen informeren, maar ook het gesprek en de samenwerking binnen de regio Haaglanden stimuleren.