U wilt als ondernemer graag uw sociale gezicht laten zien en denkt erover iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Natuurlijk snapt u dat u daar iemand dolgelukkig mee maakt.

Kennisbank HaaglandenInZicht geüpdatet

Kennisbank van HaaglandenInZicht geüpdatet

Kennisbank HaaglandenInZicht geüpdatet

Op het platform HaaglandenInZicht worden alle data op het gebied van de arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties verzameld. Deze data worden niet alleen gedeeld, maar ook gebundeld, met elkaar in verband gebracht en geduid.

Thema’s in de kennisbank

Deze maand is de kennisbank op HaaglandenInZicht bijgewerkt. De publicaties en rapporten zijn verdeeld over de thema’s Leven Lang Leren, Diversiteit, Energietransitie, Circulaire economie, Arbeidsmigratie en Digitalisering.

Data voor relevante inzichten

Binnen de verschillende thema’s worden belangrijkste (externe) onderzoeken en artikelen die over een bepaald arbeidsmarktthema verschenen zijn, verzameld. Hierdoor kan de informatie, vooral door regionale beleidsmakers, relevante inzichten opleveren en ondersteunen bij het analyseren en succesvol aanpakken van lokale en regionale arbeidsmarktvraagstukken.

De kennisbank bekijken?

Neem zelf een kijkje in de bijgewerkte kennisbank van HaaglandenInZicht!

Leer- en ontwikkelcultuur voor volwassenen stimuleren

Kabinet: 1,2 miljard euro ter versterking leer- en ontwikkelcultuur

Leer- en ontwikkelcultuur voor volwassenen stimuleren

De kenniseconomie moet beschermd worden en de arbeidsmarkt in Nederland moet toekomstbestendiger worden. Om dit voor elkaar te krijgen, is het zaak om leren en ontwikkelen voor volwassenen te stimuleren. Dit helpt mensen om hun huidige baan te behouden, verder te groeien of om een nieuwe baan te vinden. Daarom trekt het kabinet hier 1,2 miljard euro voor uit.

Veranderende arbeidsmarkt

Dertig jaar werken voor dezelfde werkgever is niet meer van deze tijd. De veranderingen die dit met zich meebrengt vereist inzet van zowel werkenden, werkgevers en opleiders. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) komt hierbij kijken. Door werknemers biedt dit een aantal voordelen, zoals waardering en flexibiliteit op de arbeidsmarkt, persoonlijke groei en meer plezier op het werk. Maar ook voor werkgevers heeft dit positieve kanten. Hierdoor is het vinden van gekwalificeerd personeel, het behouden van huidig personeel en het verhogen van de productiviteit gemakkelijker. Goed werkgeverschap en daarmee dus het stimuleren van ontwikkeling van werknemers, draagt volgens de SER bij aan een kansrijke aanpak voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Ook biedt het mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie en de vergrijzing goed door te komen.

Aantal lerende volwassen daalt

Het belang van blijven leren en ontwikkelen is duidelijk. Toch is dit niet terug te zien in de cijfers met betrekking tot cursusdeelname van volwassenen. Tussen 2017 en 2020 is de cursusdeelname van volwassenen namelijk gedaald. Dit ging van 54% naar 51%. Ook is de afgelopen jaren te zien dat er minder wordt geleerd op (en van) het werk. Het gaat vooral om praktisch geschoolden, die minder vaak een leer- of ontwikkeltraject volgen. Daarnaast is te zien dat er binnen het mkb vaak minder mogelijkheden zijn voor uitgebreide leer- en ontwikkeltrajecten.

‘Veel Nederlanders hebben nog nooit een cursus gevolgd. Zij hebben misschien meer nodig om te weten waar ze moeten beginnen.’

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Kabinet trekt 1,2 miljard euro uit voor de leer- en ontwikkelcultuur

De hierboven omschreven uitdagingen hebben het kabinet ertoe aangezet om 1,2 miljard euro vrij te maken om leren en ontwikkelen onder volwassenen te stimuleren. Dit wordt als volgt verdeeld:

  • 500 miljoen euro binnen STAP-budget voor mensen met maximaal een mbo-4-diploma.
  • 392 miljoen euro (deels voorwaardelijk) voor het ontwikkelen van scholingsaanbod gericht op de energietransitie.
  • 210 miljoen euro voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het mkb.
  • 50,5 miljoen euro naar stimulering van taal- en beroepsvaardigheden voor laaggeletterden.

Deze laatste drie categorieën worden gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF). Daarnaast wordt er vanaf 2023 structureel 15 miljoen euro geïnvesteerd, zodat de gemeenten zich kunnen inzetten voor het aanpakken van laaggeletterdheid.

Samenwerking vereist voor de doelstellingen rond LLO

Het kabinet kan de verandering niet alleen bewerkstelligen. De inzet van werkgevers, werkenden, werkzoekenden, sociale partners, sectoren, O&O fondsen, publieke & private opleiders, regionale arbeidsmarktpartijen, publieke uitvoerders en andere betrokkenen zijn hierbij nodig. Het kabinet vraagt daarom de medewerking van deze partijen om er samen voor te zorgen dat LLO vanzelfsprekend wordt. Een goed functionerende arbeidsmarkt is tenslotte gunstig voor ons allemaal.

‘De meeste mensen spenderen een groot deel van hun leven op het werk. Dat is goed voor onze persoonlijke ontplooiing, ons sociale netwerk en ons gevoel van (eigen) waarde. Om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is blijven leren, en je ontwikkelen, belangrijk.’

Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland

Wilt u personeel laten bijscholen of hun vaardigheden laten vastleggen?

Praktijkleren kan voor u de oplossing zijn!

Krapte in alle beroepsgroepen

krapte in alle beroepsgroepem

Al tijden is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. In het twee kwartaal van dit jaar is deze krapte zo hoog opgelopen, dat er nu sprake is van krapte in alle beroepsgroepen. De Spanningsindicator van het UWV geeft dit weer. Helaas heeft de krappe arbeidsmarkt negatieve gevolgen voor de economie. Hier krijgen steeds meer mensen in Nederland mee te maken.

Tekorten aan personeel in alle beroepsgroepen

In de maanden april, mei en juni is er in alle beroepsgroepen een tekort aan personeel opgetreden. Eerder was er in bepaalde beroepsgroepen, zoals reisbegeleiders, schilders & metaalspuiters, hulpkrachten bouw en chauffeurs, nog geen sprake van krapte. Inmiddels is er ook hier sprake van personeelstekorten.

Vanaf april dit jaar is er een groei te zien in het aantal vacatures. Ten opzichte van dezelde periode vorig jaar is die groei 44%. Het aantal mensen met een WW-uitkering die recentelijk nog gewerkt hebben, is in dezelfde periode afgenomen met 31%. De conclusie is duidelijk: steeds meer vacatures en steeds minder beschikbare kandidaten om deze te vervullen.

Effecten van de krappe arbeidsmarkt

Steeds vaker heeft de krappe arbeidsmarkt effect op de economie en de welvaart in ons land. Sommige bedrijven moeten sluiten, niet alle treinen kunnen rijden en de wachtrijen op Schiphol en in de horeca rijzen te pan uit. Frank Verduijn, arbeidsmarktadviseur van UWV vertelt hierover: “Lange tijd heeft de economie de arbeidsmarkt bepaald. Nu de krapte op de arbeidsmarkt zulke extreme vormen heeft aangenomen lijkt die relatie deels omgedraaid”. Bedrijven en organisaties hebben nu in alle branches last van krapte. Hierdoor wordt de economische groei beperkt. Ook heeft dit effect op voorzieningen als de zorg en het onderwijs. Door de tekorten komen verpleegkundigen en docenten extra onder druk te staan.

Werving van personeel in deze krapte

Het is veel werkgevers al duidelijk geworden dat de traditionele manier van personeelswerving niet meer werkt. Een intensievere manier van werven of het gebruik van andere wervingskanalen is in trek bij sommige werkgevers. Ook het bieden van andere arbeidsvoorwaarden, zoals een hoger salaris of direct een vast contract, wordt door veel werkgevers gebruikt. Toch blijken ook deze methodes niet meer genoeg om personeel te vinden.

Het meest belangrijk op dit moment om vooral te zorgen dat bestaand personeel blij is en het bedrijf niet verlaat. Dit kan door het bieden van voldoende ontwikkeling, door aandacht te hebben voor vitaliteit, werkomstandigheden, flexibele werktijden en het verlagen van de werkdruk. Toch is dit niet het enige dat werkgevers kunnen doen. Ze kunnen ook anders kijken naar sollicitanten of kandidaten die beschikbaar zijn om een functie te vervullen. Denk hierbij aan het selecteren op vaardigheden in plaats van ervaring en/of opleiding. Wellicht heeft de medewerker nog scholing nodig, maar dit is wel de manier om toch personeel te vinden.

Hulp nodig met het zoeken van personeel?

Met behulp van HalloWerk of de inzet van praktijkleren kunnen wij u helpen aan personeel dat u wellicht niet zelf had gevonden, maar toch (eventueel na enige scholing) geschikt is voor de vacante functie.