U wilt als ondernemer graag uw sociale gezicht laten zien en denkt erover iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Natuurlijk snapt u dat u daar iemand dolgelukkig mee maakt.

Arbeidsmarktdashboards

UWV arbeidsmarktdashboards

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken, heeft UWV verschillende dashboards ontwikkeld. De dashboards zijn interactief, zo kunt u inzoomen op bijvoorbeeld regio, tijdsvak of beroepsklasse. Handig!

Westland over Brede Welvaart

Westland over Brede Welvaart: een succesvolle bijeenkomst

In Poeldijk vond op 14 oktober de bijeenkomst ‘Brede Welvaart in Westland… Hoe dan?’ plaats. Hiervoor werkte Patijnenburg samen met MKB Westland, MVO Westland en VNO-NCW Westland-Delfland. Tijdens dit event kwamen voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen, voorzitter van Cedris Job Cohen en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland alsook bestuurslid van MKB-Nederland Rober Willemsen aan het woord. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter Rob Veenman.

Agenda NL 2030

In een open gesprek met de dagvoorzitter vertelde Ingrid Thijssen dat ze het heel fijn vond om weer persoonlijk voorbeelden te horen om op die manier de belangen van ondernemers in Den Haag te kunnen behartigen. Ook ging zij in op de Agenda NL 2030 (Ondernemers voor brede welvaart) die door MKB-Nederlands en VNO-NCW is gezamenlijk is opgesteld. “Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen heeft geleid tot het opstellen van deze koers. Er zijn drie lijnen in te herkennen; uiteraard moeten ondernemers zich focussen op economische groei, dat is hun core business. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor kansengelijkheid op de arbeidsmarkt en er moet een verduurzamingsslag worden gemaakt. Zo blijft de samenleving stabiel, dat is erg belangrijk voor ondernemer én maatschappij in brede zin”, vertelde Thijssen.

Rondetafelgesprek

Ook de visie van Job Cohen en Rober Willemsen is bevraagd. Dit gebeurde in een rondetafelgesprek. Cohen en Willemsen steunen de Agenda NL 2030. Cohen zei hierover dat voornamelijk het hoofdstuk over een inclusievere arbeidsmarkt de aandacht heeft gevangen. “Nu werkt 12% van de bedrijven met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat moet groeien naar 50%.” Vanuit het perspectief van een ondernemer vulde Willemsen Cohen aan. Hij vertelde dat de horeca een grote uitdaging heeft op het gebied van personeel. In de coronaperiode zijn veel horecamedewerkers ergens anders gaan werken. Bovendien is de sector gegroeid van 300.000 naar 400.000 banen. Willemsen gaf aan: “Dit kunnen we deels oplossen door in te zetten op goede opleidingen, maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen. Randvoorwaarde is wel dat het implementeren behapbaar is, er moet juiste begeleiding zijn en er moeten afspraken over risico’s worden gemaakt.”

Bemiddeling Patijnenburg

De bijeenkomst eindigde met lokale voorbeelden van goede bemiddeling. Leerdam Orchids en Rataplan gaven aan met veel plezier samen te werken met Patijnenburg. Sabina van Lint is gedetacheerd bij Rataplan na bemiddeling via Patijnenburg. Ze vertelde hoe blij ze is met deze kans: “Mijn leven is compleet anders geworden nu ik weer werk, mijn dochter heeft weer een vrolijke moeder terug. Ik ga met plezier naar Rataplan elke werkdag.” Daarnaast mocht een werkzoekende pitchen voor de volle zaal. Na afloop was ze drie visitekaartjes én een gesprek rijker.

Ook sociaal ondernemen?

Praktijkleren ook voor werkenden

Praktijkleren is er ook voor werkenden: juist nu!

Dat u met behulp van praktijkleren gemotiveerd personeel kunt vinden dat de voor u belangrijke vaardigheden aanleert, hebben de meeste ondernemers weleens gehoord. Maar wist u dat omscholen, bijscholen en scholing in het kader van praktijkleren ook voor werkenden beschikbaar is? De meeste ondernemers denken nog steeds dat het moet gaan om werkzoekenden en dat is een gemiste kans.

Praktijkleren is er voor alle mensen die als gevolg van corona werkloos zijn geraakt. Maar juist ook voor de met werkloosheid bedreigde werknemers en werknemers die zich heroriënteren op ander werk. Laat deze werknemers hier hun voordeel mee doen!

Meer weten?

De laatste aanvraagperiode van de NOW is gesloten

27.500 aanvragen in laatste periode NOW

Op 1 oktober sloot het loket voor de aanvraag van de laatste periode van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In deze laatste periode zijn er 27.500 aanvragen gedaan. In deze zesde en laatste periode van de NOW, zijn er al ruim 21.000 aanvragen toegekend. In totaal is aan de werkgevers binnen deze periode in totaal al 613 miljoen euro uitbetaald. Tot nu toe zijn ongeveer 1.000 aanvragen in die periode afgewezen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de loonsom in de referentiemaand nihil is.

Let op: voor de eerste periode van de NOW moeten werkgevers vóór 31 oktober een definitieve berekening aanvragen. Doet u dit niet, dan moet u de gehele coronasteun terugbetalen.

Forse terugloop in aanvragen NOW

De drukste periode van NOw, was de eerste periode in maart tot en met mei 2020. Er kwamen toen ruim 148.000 aanvragen binnen. Het aantal aanvragen daalde in de tweede periode naar 65.000, maar steeg door de nieuwe lockdown in de derde periode weer naar 82.000. Vanaf daar is er bij elke aanvraagperiode een daling te zien in het aantal aanvragen. In al deze periodes bij elkaar heeft het UWV tot nu toe ruim 20,1 miljard euro aan voorschotten betaald aan werkgevers. Hiermee konden zij de lonen doorbetalen en de werkgelegenheid behouden.

De definitieve berekening

Dat het loket voor de laatste periode van de NOW is gesloten, betekent niet dat de afhandeling ook direct voorbij is. Werkgevers ontvangen na het aanvragen van de NOW een voorschot op basis van het ingeschatte omzetverlies en de loonsom in de referentiemaand. De definitieve berekening volgt pas daarna. UWV stelt dan het daadwerkelijke omzetverlies en de feitelijke loonsom in de betreffende NOW-periode vast. Daaruit volgt hoe hoog de definitieve tegemoetkoming van de werkgever is. Dit kan leiden tot nabetaling of een terugvordering.

Aanvragen definitieve berekening

De definitieve berekening moet door de werkgever zelf worden aangevraagd. Doet hij dit niet (op tijd)? Dan moet hij het gehele voorschot terugbetalen. Op dit moment kunnen werkgevers de definitieve berekening van de eerste en tweede periode NOW aanvragen. De deadline voor de aanvraag voor de eerste periode is 31 oktober 2021.