U wilt als ondernemer graag uw sociale gezicht laten zien en denkt erover iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Natuurlijk snapt u dat u daar iemand dolgelukkig mee maakt.

Arbeidsmarktdashboards

UWV arbeidsmarktdashboards

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken, heeft UWV verschillende dashboards ontwikkeld. De dashboards zijn interactief, zo kunt u inzoomen op bijvoorbeeld regio, tijdsvak of beroepsklasse. Handig!

Arbeidsmarkt in cijfers 2021

De arbeidsmarkt van 2021 in cijfers volgens het CBS

Arbeidsmarkt in cijfers 2021

Op dit moment is de arbeidsmarkt erg krap, in 2021 was het aantal werklozen zelfs lager dan ooit. Ook was het aantal vacatures nog nooit zo groot als vorig jaar. De arbeidsmarkt is de afgelopen 50 jaar niet zo krap geweest. En dat terwijl de economie in 2020 nog met 3,8% kromp door de coronacrisis.

Deze krimp is 2021 volledig gecompenseerd met een economische groei van 5%. We kunnen daarom concluderen dat de arbeidsmarkt een opwaartse lijn vertoont, die slechts kort (maar hevig) onderbroken is door de coronacrisis.

Het is de vraag of deze opwaardse trent zich voortzet. Door de vergrijzing is er maar een beperkt aantal arbeidskrachten beschikbaar. Daarnaast hebben bedrijven nog steeds te maken met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Denk hierbij aan belastingschulden en tegemoetkomingen die terugbetaald moeten worden in sommige gevallen. Ook kampen we met oplopende inflatie en zijn de toeleveringsketens verstoord.

Met de cijfers zoals deze in april 2022 bekend waren, heeft het CBS het rapport De arbeidsmarkt in cijfers 2021 gepubliceerd. De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt worden hierin overzichtelijk gemaakt. Erwordt aandacht geschonken aan thema’s als vraag en aanbod naar arbeidarbeidsomstandighedenlonen en loonkosteninkomenuitkeringen.

De banenafspraak: al 73.578 banen gecreëerd

Eind 2021: 73.578 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak

De banenafspraak: al 73.578 banen gecreëerd

Volgens de banenafspraak zouden er eind 2021 80.000 extra banen gecreëerd moeten zijn. De teller is uiteindelijk uitgekomen op 73.578 banen, maar natuurlijk houdt het daar niet op! In het vierde kwartaal van 2021 zijn er 2.053 meer banen in vergelijking met het derde kwartaal. Het aantal banen is dus met 2% toegenomen. In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal werkzame personen bovendien toegenomen met 1.734 personen.

Aantal werkzame personen binnen de banenafspraak

128.468 personen zijn in het vierde kwartaal van 2021 werkzaam geweest binnen de banenafspraak. Het aantal mensen dat binnen de banenafspraak werk vindt, is groter dan het aantal dat werk verliest. Het gaat om 6.930 personen tegenover 5.987 personen. Het aantal werkzame personen dat instroomt is bovendien groter dan het aantal werkzame personen dat uitstroomt. Hier is een positieve toename van 1.734 personen te zien.

Aantal personen binnen de doelgroep

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn er in het vierde kwartaal 2.396 personen bijgekomen in de banenafspraak. Dit maakt dat er in totaal 245.884 personen binnen de doelgroep vallen. Er zijn 2.328 personen uit de doelgroep gestroomd, en wel om de volgende redenen:

  • 265 personen hebben de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • 1.564 personen hebben een beschutte werkplek binnen WSW gekregen;
  • 50 personen hebben zich vrijwillig uitgeschreven.

Er zijn daarnaast 4.724 personen in gestroomd. Hiervan vallen er 2.344 onder de doelgroep Participatiewet. Van 1.563 personen is de beschutte werkplek binnen WSW komen te vervallen.

Interactieve Dashboards UWV

UWV houdt in het interactieve Dashboard banenafspraak ieder kwartaal de voortgang bij. In dit dashboard staan de cijfers over de banenafspraak ook per arbeidsmarktregio. U kunt hier gemakkelijk de data selecteren waar u naar op zoek bent en bijvoorbeeld de regionale cijfers vergelijken met de landelijke cijfers of andere regio’s.

Sabina haalt praktijkverklaring bij RataPlan

Sabina heeft haar praktijkverklaring!

Sabina haalt praktijkverklaring bij RataPlan

Sorteer- en kassamedewerker Sabina van RataPlan Rijswijk heeft haar eerste praktijkverklaring op zak.

Praktijkverklaring

De praktijkverklaring is een onderdeel van praktijkleren in het mbo. Met de praktijkverklaring, uitgereikt door ROC Mondriaan, verklaart de werkgever dat een medewerker bepaalde vaardigheden op mbo-niveau beheerst. Op deze manier worden onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar gebracht.

RataPlan als ontwikkelpartner van WSP Haaglanden

Voor RataPlan is dit het startsein om verder te bouwen binnen Haaglanden. Als ontwikkelpartner van WSP Haaglanden gaat RataPlan op alle vestigingen met de praktijkverklaring werken! Op deze manier biedt RataPlan een op maat gemaakt opleidingstraject dat niet alleen geschikt is voor de eigen werknemers, maar ook voor werkzoekenden.

Who’s next?

Heeft u meerdere vestigingen in regio Haaglanden en wilt u meer weten over praktijkleren? Jurjen Dikker helpt u graag verder via jurjen.dikker@rpa-haaglanden.nl.