U wilt als ondernemer graag uw sociale gezicht laten zien en denkt erover iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Natuurlijk snapt u dat u daar iemand dolgelukkig mee maakt.

Arbeidsmarktdashboards

UWV arbeidsmarktdashboards

Om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken, heeft UWV verschillende dashboards ontwikkeld. De dashboards zijn interactief, zo kunt u inzoomen op bijvoorbeeld regio, tijdsvak of beroepsklasse. Handig!

Noodzaak individueel maatwerk volgens Haagse wethouder Kavita Parbhudayal

Individueel maatwerk nodig volgens Haagse wethouder Kavita Parbhudayal

Noodzaak individueel maatwerk volgens Haagse wethouder Kavita Parbhudayal

Volgens de Haagse wethouder van Werk, Wijken en Dienstverlening laten sociaal ondernemers al jaren zien dat het mogelijk is om mensen met een arbeidsbeperking kansen te geven op de arbeidsmarkt. In de huidige arbeidsmarkt, waarin personeelskrapte eerder regel dan uitzondering is, kunnen andere werkgevers hiervan leren. Maar hoe?

Jobcarving en functiecreatie

Een werkgever moet maatschappelijk betrokken zijn en beschikken over creativiteit en flexibiliteit om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarnaast is er een rol voor de gemeente weggelegd in dit proces. Het zorgen voor bewustwording bij en ondersteuning voor werkgevers is hier een voorbeeld van. Door jobcarving en functiecreatie toe te passen, kan de gemeente werkgevers laten zien welke functies of taken zij kunnen aanbieden aan de potentiële werknemers.

Integrale benadering vanuit de gemeente nodig

Als de gemeente iemand aan het werk heeft geholpen, dan stopt het traject niet. Deze nieuwe werknemers hebben namelijk nog steeds begeleiding nodig. Vaak gaat dat verder dan alleen werkgerelateerde begeleiding. Er is niet zelden sprake van een gebrekkige gezondheid, schulden en/of een problematische gezinssituatie. Deze problematiek bemoeilijkt het re-integratieproces, waardoor ook hier aandacht aan moet worden besteed. Een integrale benadering is dus noodzakelijk en dat is maatwerk. Steeds vaker pakt de gemeente de regie in dit soort situaties door slimme verbindingen te leggen met de partners in de stad.

“Onze kandidaten hebben nu eenmaal soms een beperking of rafelrand: perfectie bestaat alleen in dromenland.”

Kavita Parbhudayal (VVD)

Realistische wensen van de werkgevers

Daarnaast moeten werkgevers zorgen dat ze realistische wensen en verwachtingen hebben van de werknemers. Geen van de kandidaten is namelijk perfect. Daarnaast zullen zij kritisch naar de eigen organisatie moeten kijken. Met creativiteit en flexibiliteit ontdekken zij dan waar kansen liggen binnen de organisatie.

Wilt u kijken of uw organisatie geschikt is voor jobcarving of functiecreatie?

Wij gaan graag met u in gesprek en staan u gedurende de gehele periode bij.

Lees de originele column van Kavita Parbhudayal op opnaarde100000.

Baankans! - in eigen tempo op weg naar droombaan

Baankans! voor mensen met een langdurige uitkering

Baankans! - in eigen tempo op weg naar droombaan

In Den Haag Zuidwest is het project Baankans! van start gegaan. Dit project geeft mensen met een langdurige uitkering of nieuwkomers een kans om een baan te vinden of een opleiding te gaan volgen. Er wordt niet naar cv of ervaring gekeken, maar naar de motivatie van de kandidaat.

Haagse samenwerking

Voor het project Baankans! hebben buurtorganisaties en lokale sociale ondernemers de samenwerking gezocht. Dit alles om inwoners van Den Haag met een langdurige uitkering perspectief te geven op een baan en een opleiding. Kiran Lachman, projectcoördinator van Stichting Social Club Den Haag vertelt: ‘Het bijzondere aan Baankans! is dat het mensen op een veilige en vertrouwde wijze en vooral in hun eigen tempo helpt om daarvoor de eerste stappen te zetten.’

Baankans! is toegankelijk

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk drempels zijn, kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij een buurtorganisatie in hun eigen wijk. Daar vindt vervolgens ook het eerste gesprek met Baankans! plaats. ‘De deelnemers bepalen helemaal zelf hun tempo en mogen zelf aangeven wat ze willen doen’, legt Lachman uit. Na het gesprek met de coach van Baankans! wordt de deelnemer in contact gebracht met een sociaal ondernemer die meedoet met het project.

Direct beginnen

Als de deelnemer wil, kan hij of zij al direct voor een aantal uren in de week beginnen met werken. De uren worden vervolgens langzaam uitgebouwd. Kiran Lachman voegt hieraan toe: ‘Ze kunnen ook certificaten en diploma’s halen. Mensen worden gedurende het hele traject begeleid om zo stapjes te kunnen maken naar een vaste baan. De deelnemer bepaalt uiteindelijk zelf wanneer hij of zij het aandurft om uit de uitkering te stappen.’

Pilot

Op dit moment is Baankans! nog een pilot. Stichting Social Club Den Haag heeft als doel om in 2023 met ongeveer 50 mensen een intakegesprek te houden. Belangrijk voor deze fase van het project is om te kijken of ze de juiste lijntjes uit hebben staan de juiste diensten kunnen verlenen. Na afloop van de pilot moet duidelijk zijn hoe dit project ook elders (in Den Haag) ingezet kan worden.

Bedrijven in samenwerking met Baankans!

Op dit moment werkt Baankans! samen met verschillende sociale ondernemers die banen aanbieden in horeca & hospitality, bouw, (auto)techniek, fashion & design, glazenwasserij, schoonmaak, administratie en verkoop. Ook zijn ze nog in gesprek met andere bedrijven. Is dit wellicht ook iets voor uw onderneming?

Lees het originele artikel in de Posthoorn.

Krapte op de arbeidsmarkt op hoogtepunt

UWV: krapte op arbeidsmarkt heeft hoogtepunt bereikt

De Spanningsindicator van UWV geeft aan dat het hoogtepunt van de krapte op de arbeidsmarkt bereikt lijkt te zijn. In Q3 van 2022 was te zien dat de spanning op de arbeidsmarkt licht afnam. We zagen het aantal WW’ers dalen en voor het eerst sinds lange tijd nam het aantal openstaande vacatures af. Dit was voor het eerst sinds eind 2020, toen de arbeidsmarktkrapte begon op te lopen.

De afnemende krapte

Al meerdere kwartalen in 2022 zagen we dat het aantal werkzoekenden afnam. Voor het eerst sinds eind 2020 was er in Q3 van 2022 ook sprake van een afname van het aantal openstaande vacatures. Er werden 5,8% minder vacatures gemeten in de periode van juli t/m september 2022. Het aantal personen waarvan de WW-duur was versteken, daalde met 4,2% in dezelfde periode.

Nog steeds krapte op de arbeidsmarkt

Dat de krapte iets is afgenomen, wil niet zeggen dat er geen krapte meer is. De krapte is nog steeds historisch te noemen. Werkenden en werkzoekenden hebben nog steeds ruime keus op de arbeidsmarkt. Toch lukt het helaas niet iedereen om gemakkelijk een nieuwe baan te vinden. Voor deze, maar ook voor anderen, is het soms goed om een ander beroep te kiezen. Dit komt de loopbaanontwikkeling en het werkplezier vaak ten goede.

Overstappen naar een ander beroep

UWV stelt periodiek een lijst op met overstapberoepen. Op deze lijst, ter inspiratie voor anderen, staan beroepen waar in de afgelopen jaren veel mensen naar overgestapt zijn en die nog steeds voldoende kansen op werk bieden. Ook staat hierbij van welke beroepen de overstappers kwamen, omdat vaak in beide beroepen dezelfde vaardigheden nodig zijn. In sommige gevallen is wel een aanvullende opleiding nodig.

Een (leer)plek bieden aan iemand die wil overstappen?

Wij begeleiden u van begin tot eind in dit proces. U hoeft alleen contact met ons op te nemen.