Onbenut arbeidspotentieel nog steeds te vinden

Er is nog voldoende onbenut arbeidspotentieel

Onbenut arbeidspotentieel nog steeds te vinden

Voor het werkgeversmagazine van Den Haag Werkt werd Remco Herfst, manager regionale samenwerking van de arbeidsmarktregio Haaglanden, geïnterviewd. Hij benadrukt in dit interview dat er inderdaad een krapte is op de arbeidmarkt. Maar tegelijktijd benoemt hij ook heel duidelijk dat er een nog twee groepen onbenut arbeidspotentieel bestaan. ‘Als we die mensen een kans geven, dan valt het met die krapte best mee’, vertelt Remco Herfst.

Mensen met een (arbeids)beperking

Het is iedereen opgevallen dat mensen die zelf hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt op dit moment lastig te vinden zijn. Dat wil niet direct zeggen dat er dus helemaal geen personeel te vinden is. Er is een grote groep mensen met problemen (psychisch, fysiek of financieel), met een arbeidsbeperking of met een drukke agenda in verband met bijv. mantelzorg. Deze groep mensen is niet van het ene op het andere moment in een bestaande baan te plaatsen. Maar dit betekent niet dat ze daarom helemaal geen bijdrage kunnen leveren aan uw bedrijf.

Werklozen die niet actief werk zoeken

Daarnaast bestaat er een groep mensen die geen uitkering van de gemeente ontvangt en daarnaast ook niet actief op zoek zijn naar werk. Zij hebben bijvoorbeeld een werkende partner. Deze groep mensen is niet in beeld bij de arbeidsmarktregio, maar ook dit wil niet zeggen dat zij geen bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsmarkt.

Mensen uit deze groepen inzetten op de arbeidsmarkt

Hierboven beschreven we twee groepen van onbenut arbeidspotentieel. Remco Herfst zegt hierover: ‘Werkgevers kunnen prima putten uit deze vijver, in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers. Bijvoorbeeld door hun werkprocessen eens goed tegen het licht te houden. Kan ik mijn productie misschien net iets anders organiseren, zodat ik iemand van dat onbenutte arbeidspotentieel een kans kan geven? Dan heb ik mijn personeelsproblemen opgelost en maken we samen de arbeidsmarkt een stukje inclusiever.’

Een mooi voorbeeld

Hoe kunt u op een gemakkelijke manier bovenstaande groepen inzetten in uw bedrijf? Remco Herfst een mooi voorbeeld van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ‘Op het ministerie was het tot voor kort de gewoonte dat ambtenaren steeds helemaal naar de lobby kwamen om hun bezoek op te halen en weg te brengen. Soms waren zij dan zomaar twee keer tien minuten onderweg. Dat kan slimmer, was de gedachte. En dus zijn er enige tijd geleden drie nieuwe medewerkers aangenomen die vallen onder de Banenafspraak. De drie medewerkers brengen bezoek naar de juiste ambtenaren in het pand en halen dat bezoek ook weer op. Functiecreatie noemen we dat.’

Functiecreatie

Een nieuwe functie creëren door te kijken hoe werkzaamheden net iets anders en zelfs beter kunnen worden verricht binnen een bedrijf. Natuurlijk is dat best lastig. Daarom kan een externe blik helpen. We hebben goed nieuws: die externe blik gaan wij leveren! We hebben experts die met u kunnen meedenken om te kijken wat er mogelijk is binnen uw onderneming. Samen met u kijken de experts welke werkzaamheden verricht moeten worden. Daarbij laten we het kijken naar ‘functies’ wat meer los en kijken we op welke manieren de werkzaamheden verricht zouden kunnen worden. En dan blijkt dat er meestal genoeg opties zijn!

Hulp nodig met functiecreatie?