Een toekomstbestendige arbeidsmarkt op basis van Skills, paper TNO

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt door focussen op skills

De huidige tijd kent verschillende uitdagingen, zoals de energietransitie, verdergaande digitalisering, economische crises en de coronapandemie. Zoals de arbeidsmarkt er nu voorstaat, is die hier niet op toegerust. Om grote maatschappelijke transities mogelijk te maken en het verdienmodel van Nederland na de pandemie te versterken is het nodig om de arbeidsmarkt meer toekomstbestendig te maken. TNO pleit ervoor om een arbeidsmarkt te ontwikkelen waar het gaat om het ontwikkelen van skills en het matchen van mensen en werk op basis van die skills. Ook doet TNO een oproep aan alle relevante partijen om snel werk te maken van de skills based arbeidsmarkt. Lees hier ‘Skills gevraagd!’, het paper van TNO.

Een goede match door nadruk op skills

Op dit moment hebben ruim drie miljoen mensen een onzekere positie op de arbeidsmarkt. Zo’n 500.000 mensen moeten in 2030 omgeschoold zijn. Er zijn ook nu mensen die bepaalde gevraagde skills hebben, maar die niet gevonden worden, omdat er alleen wordt gekeken naar het gevraagde diploma. Ronald Dekker is onderzoeker arbeidsmarkt bij TNO. Hij is bovendien de hoofdauteur van het paper. Dekker vertelt dat diploma’s te grofmazig zijn om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed bij elkaar te brengen. ‘Denk bijvoorbeeld aan een cv-monteur van 55 jaar. Toen hij zo’n 35 jaar geleden van school kwam was de baco zijn belangrijkste werktuig. Nu is de laptop minstens zo belangrijk. Die opgedane digitale skills lees je niet af aan zijn diploma uit 1986.’

Skills-paspoort

Dekker pleit voor een skills-paspoort waarin men tijdens de loopbaan de opgedane kennis en vaardigheden bijhoudt. De monteur uit het voorbeeld komt dan voor veel meer functies in beeld dan nu. Een skills-paspoort reduceert dus het aantal mismatches op de arbeidsmarkt, volgens Dekker. Wanneer deze monteur zou beschikken over een skills-paspoort waarin je de tijdens de loopbaan opgedane kennis en vaardigheden bijhoudt, dan komt deze monteur als werkzoekende voor veel meer functies in beeld dan nu het geval is. Met zo’n skills paspoort reduceer je dus de mismatch op de arbeidsmarkt, volgens Dekker.

Skills bevorderen ook een inclusieve arbeidsmarkt

Als de arbeidsmarkt wordt ingericht met een skills based-aanpak, zal dit ook de positie van de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt verbeteren. Er is een grote groep mensen die grote moeite heeft om een duurzame arbeidsplaats te vinden, doordat zij een startkwalificatie missen. Bedrijven ervaren tegelijkertijd schaarste in bepaalde beroepsgroepen. Volgens Dekker kun je door verder te kijken dan geijkte kandidaten ook dit schaarste-vraagstuk oplossen. Dit kan door de focus te verleggen naar skills voor nieuwe technologie, scholing en het splitsen van taken. Hierdoor zul je ook de diversiteit en inclusiviteit op het werk vergroten, waardoor meer mensen een duurzame plek in het arbeidsproces kunnen krijgen.

Vereist: nationaal gecoördineerde actie

Een arbeidsmarkt die op skills is gebaseerd kunnen we alleen bereiken door samenwerking en gecoördineerde actie. TNO vraagt daarom aan alle betrokken partijen om samen deze uitdaging aan te gaan. Dekker denkt hierbij onder andere aan het vertalen van de huidige kwalificatiestructuur (diploma’s) in het onderwijs naar een skills paspoort dat gedurende de loopbaan wordt aangevuld met opgedane kennis en vaardigheden.

Ook moeten volgens TNO de bestaande werknemers hun diploma’s, kennis en kunde kunnen omzetten naar een skills-paspoort. De uitdaging ligt erin dat werkenden en werkgevers elkaar moeten kunnen vinden op basis van skills en dat deze skills erkend worden. Dekker: ‘Daarom moeten we een objectieve en gezamenlijke skills taal ontwikkelen en uitrollen. Bedrijven moeten verder geholpen worden bij het beter articuleren van hun vraag naar skills, onder andere door het opstellen van vacatureteksten in termen van skills. Hierbij kunnen AI-systemen een rol vervullen. De kennis opgedaan bij bestaande lokale experimenten, zoals het House of Skills in Amsterdam, is van grote waarde om de opschaling naar landelijk niveau te realiseren.’

HalloWerk past deze werkwijze al toe

HalloWerk is het online matchingsplatform voor werkgevers en werkzoekenden dat geheel is ingericht op vaardigheden, skills dus. Werkgevers die werknemers zoeken via HalloWerk kijken verder dan alleen het cv. De focus ligt daar vooral op wat een kandidaat wil en kan.

Wilt u ook kennismaken met deze manier van matchen?