sectorprognoses van Rabobank

Economische Prognoses 2023-2024: inzichten van de Rabobank voor de regionale economie

sectorprognoses van Rabobank

De Rabobank heeft onlangs economische prognoses voor de jaren 2023 en 2024 gepubliceerd. Deze prognoses geven een gedetailleerd inzicht in de economische vooruitzichten voor Nederland, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Laten we eens kijken naar de belangrijkste bevindingen en verwachtingen voor de komende twee jaar.

Nationale economie

Voor de rest van 2023 wordt voor heel Nederland een gematigde economische groei van slechts 0,6% verwacht. Deze prognose is lager dan wat eerder dit jaar, in maart, werd voorspeld. De belangrijkste reden hiervoor is de verrassende krimp van de economie in het eerste kwartaal van 2023.

Voor 2024 wordt een licht herstel verwacht, met een voorspelde economische groei van 0,9%. De groei van de economie zal de komende twee jaar echter vooral worden beperkt door een tekort aan arbeidskrachten, wat voor verschillende sectoren een uitdaging vormt.

Regionale verschillen

Kijken we naar de verschillende regio’s van Nederland, dan valt op dat het grootste deel van het land nauwelijks groeit en dat in een derde van de regio’s zelfs een krimp wordt verwacht. Vooral regio’s in Noord-Nederland en delen van Noord- en Zuid-Holland worden getroffen.

Belang van regionale omstandigheden

Daarnaast blijkt uit de prognoses dat regionale groei sterk afhankelijk is van specifieke regionale omstandigheden. Factoren als de nabijheid van andere bedrijven en kennisinstellingen, een goed opgeleide beroepsbevolking en een gunstige leefomgeving zijn van grote invloed op de economische ontwikkeling van een regio.

De regionale economie

Zoals eerder vermeld is de economische groei in de meeste regio’s minimaal en wordt in een derde van de regio’s zelfs een krimp verwacht. Dit wordt beïnvloed door zowel de in de regio aanwezige sectoren als de specifieke regionale omstandigheden. Factoren als innovatieve clusters van samenwerkende bedrijven, het aantal groeiende en nieuwe bedrijven, de kwaliteit van de beroepsbevolking, de aanwezigheid van een goede kennis- en fysieke infrastructuur en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een cruciale rol bij het creëren van een gunstig vestigingsklimaat. klimaat voor bedrijven in de regio.

Regionale prognoses

De regio’s Haarlem en Leiden en Bollenstreek kennen relatief weinig sectorclusters en er worden minder nieuwe bedrijven opgericht dan in andere regio’s. Hetzelfde geldt voor de regio Oost-Zuid-Holland, maar ook hier blijft het woon- en verblijfsklimaat achter. In IJmond worden minder nieuwe bedrijven opgericht dan elders, terwijl de kennisinfrastructuur de economische groei in West-Friesland belemmert.

Sectoren en groei

De gunstige verwachtingen voor bouw, ICT en zakelijke dienstverlening dragen bij aan een positief beeld voor regio’s waar deze sectoren sterk vertegenwoordigd zijn. Zo is de bouwsector een belangrijke sector op de Veluwe en Noord-Overijssel, terwijl de ICT-sector en de zakelijke dienstverlening floreren in Utrecht en Groot-Amsterdam. Het groeicijfer voor deze regio’s zal dus hoger zijn dan het landelijke groeicijfer.

Lees hier het hele artikel op de website van HaaglandenInZicht.